MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Adapazarı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Adapazarı İSG Yönetimi | Adapazarı İSG Uzmanı | Adapazarı patlamadan korunma dokumanı | Adapazarı patlamadan korunma | Adapazarı patlamadan korunmalar| Adapazarı patlamadan korunma dokumani| Adapazarı patlamadan korunma dökümanları | Adapazarı patlamadan koruma | Adapazarı patlamadan koruma dökümanı | Adapazarı patlamadan korunma dokumani hesap | Adapazarı patlamadan korunma planı | Adapazarı patlamadan korunma raporu | Adapazarı patlamadan korunma formatı | Adapazarı patlamadan korunma örneği | Adapazarı patlamadan korunma örnekleri | Adapazarı patlamadan korunma hazırlama | Adapazarı patlamadan korunma hazırlanması | Adapazarı patlamadan korunma eğitimi | Adapazarı patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Adapazarı patlamadan korunma yasal dayanağı | Adapazarı patlamadan korunma yönetmelik | Adapazarı patlamadan korunma mevzuatı | Adapazarı patlamadan korunma şartları | Adapazarı patlamadan korunma tesisleri | Adapazarı patlamadan korunma hesaplanması | Adapazarı patlamadan korunma hesaplaması | Adapazarı patlamadan korunma firması | Adapazarı patlamadan korunma mühendisi | Adapazarı patlamadan korunma uzmanı | Adapazarı patlamadan korunma iş güvenliği | Adapazarı patlamadan korunma isg | Adapazarı patlamadan korunma haritası | Adapazarı patlamadan korunma zone hasapları | Adapazarı patlamadan korunma zone haritası | Adapazarı patlamadan korunma zone bölgeleri | Adapazarı patlamadan korunma bölge hesabı | Adapazarı patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Adapazarı patlamadan korunma | Adapazarı yangın risk analizi | Adapazarı patlamadan korunma risk analizi | Adapazarı patlamadan korunma risk haritası | Adapazarı patlamadan korunma Adapazarı yetki belgesi | Adapazarı yangın | Adapazarı risk | Adapazarı risk analizi | Adapazarı risk değerlendirme | Adapazarı risk değerlendirmesi | Adapazarı parlama | Adapazarı patlama | Adapazarı patlayıcı | Adapazarı toz patlaması | Adapazarı tse | Adapazarı itfaiye | Adapazarı belediye ruhsat | Adapazarı firma | Adapazarı firması | Adapazarı firmaları | Adapazarı şirketi | Adapazarı şirketleri | Adapazarı mühendisi | Adapazarı iş güvenliği uzmanı | Adapazarı isg uzmanı | Adapazarı fiyat | Adapazarı fiyatları | Adapazarı fiyatı | Adapazarı örnek | Adapazarı örneği | Adapazarı rapor | Adapazarı raporları | Adapazarı raporu | Adapazarı eğitim | Adapazarı eğitimi | Adapazarı eğitimleri | Adapazarı A sınıfı | Adapazarı kimya mühendisi | Adapazarı elektrik mühendisi | Adapazarı makina mühendisi | Adapazarı yetkili | Adapazarı turkak | Adapazarı akredite | Adapazarı akreditasyon | Adapazarı laboratuvar | Adapazarı proje | Adapazarı osgb | Adapazarı standart | Adapazarı standard | Adapazarı yönetmelik | Adapazarı yasa | Adapazarı kanun | Adapazarı parlayıcı | Adapazarı kimyasal | Adapazarı kimya | Adapazarı kimyacılar | Adapazarı platikçiler | Adapazarı boya | Adapazarı boyacılar | Adapazarı vernik | Adapazarı tiner | Adapazarı solvent | Adapazarı akaryakıt | Adapazarı lpg | Adapazarı doğalgaz | Adapazarı elektrik | Adapazarı exproof | Adapazarı ex proof | Adapazarı atex | Adapazarı atex 137 | osha | Adapazarı safety | Adapazarı explosion |"