MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Bandırma İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Bandırma İSG Yönetimi | Bandırma İSG Uzmanı | Bandırma patlamadan korunma dokumanı | Bandırma patlamadan korunma | Bandırma patlamadan korunmalar| Bandırma patlamadan korunma dokumani| Bandırma patlamadan korunma dökümanları | Bandırma patlamadan koruma | Bandırma patlamadan koruma dökümanı | Bandırma patlamadan korunma dokumani hesap | Bandırma patlamadan korunma planı | Bandırma patlamadan korunma raporu | Bandırma patlamadan korunma formatı | Bandırma patlamadan korunma örneği | Bandırma patlamadan korunma örnekleri | Bandırma patlamadan korunma hazırlama | Bandırma patlamadan korunma hazırlanması | Bandırma patlamadan korunma eğitimi | Bandırma patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Bandırma patlamadan korunma yasal dayanağı | Bandırma patlamadan korunma yönetmelik | Bandırma patlamadan korunma mevzuatı | Bandırma patlamadan korunma şartları | Bandırma patlamadan korunma tesisleri | Bandırma patlamadan korunma hesaplanması | Bandırma patlamadan korunma hesaplaması | Bandırma patlamadan korunma firması | Bandırma patlamadan korunma mühendisi | Bandırma patlamadan korunma uzmanı | Bandırma patlamadan korunma iş güvenliği | Bandırma patlamadan korunma isg | Bandırma patlamadan korunma haritası | Bandırma patlamadan korunma zone hasapları | Bandırma patlamadan korunma zone haritası | Bandırma patlamadan korunma zone bölgeleri | Bandırma patlamadan korunma bölge hesabı | Bandırma patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Bandırma patlamadan korunma | Bandırma yangın risk analizi | Bandırma patlamadan korunma risk analizi | Bandırma patlamadan korunma risk haritası | Bandırma patlamadan korunma Bandırma yetki belgesi | Bandırma yangın | Bandırma risk | Bandırma risk analizi | Bandırma risk değerlendirme | Bandırma risk değerlendirmesi | Bandırma parlama | Bandırma patlama | Bandırma patlayıcı | Bandırma toz patlaması | Bandırma tse | Bandırma itfaiye | Bandırma belediye ruhsat | Bandırma firma | Bandırma firması | Bandırma firmaları | Bandırma şirketi | Bandırma şirketleri | Bandırma mühendisi | Bandırma iş güvenliği uzmanı | Bandırma isg uzmanı | Bandırma fiyat | Bandırma fiyatları | Bandırma fiyatı | Bandırma örnek | Bandırma örneği | Bandırma rapor | Bandırma raporları | Bandırma raporu | Bandırma eğitim | Bandırma eğitimi | Bandırma eğitimleri | Bandırma A sınıfı | Bandırma kimya mühendisi | Bandırma elektrik mühendisi | Bandırma makina mühendisi | Bandırma yetkili | Bandırma turkak | Bandırma akredite | Bandırma akreditasyon | Bandırma laboratuvar | Bandırma proje | Bandırma osgb | Bandırma standart | Bandırma standard | Bandırma yönetmelik | Bandırma yasa | Bandırma kanun | Bandırma parlayıcı | Bandırma kimyasal | Bandırma kimya | Bandırma kimyacılar | Bandırma platikçiler | Bandırma boya | Bandırma boyacılar | Bandırma vernik | Bandırma tiner | Bandırma solvent | Bandırma akaryakıt | Bandırma lpg | Bandırma doğalgaz | Bandırma elektrik | Bandırma exproof | Bandırma ex proof | Bandırma atex | Bandırma atex 137 | osha | Bandırma safety | Bandırma explosion |"