MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Bilecik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Bilecik İSG Yönetimi | Bilecik İSG Uzmanı | Bilecik patlamadan korunma dokumanı | Bilecik patlamadan korunma | Bilecik patlamadan korunmalar| Bilecik patlamadan korunma dokumani| Bilecik patlamadan korunma dökümanları | Bilecik patlamadan koruma | Bilecik patlamadan koruma dökümanı | Bilecik patlamadan korunma dokumani hesap | Bilecik patlamadan korunma planı | Bilecik patlamadan korunma raporu | Bilecik patlamadan korunma formatı | Bilecik patlamadan korunma örneği | Bilecik patlamadan korunma örnekleri | Bilecik patlamadan korunma hazırlama | Bilecik patlamadan korunma hazırlanması | Bilecik patlamadan korunma eğitimi | Bilecik patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Bilecik patlamadan korunma yasal dayanağı | Bilecik patlamadan korunma yönetmelik | Bilecik patlamadan korunma mevzuatı | Bilecik patlamadan korunma şartları | Bilecik patlamadan korunma tesisleri | Bilecik patlamadan korunma hesaplanması | Bilecik patlamadan korunma hesaplaması | Bilecik patlamadan korunma firması | Bilecik patlamadan korunma mühendisi | Bilecik patlamadan korunma uzmanı | Bilecik patlamadan korunma iş güvenliği | Bilecik patlamadan korunma isg | Bilecik patlamadan korunma haritası | Bilecik patlamadan korunma zone hasapları | Bilecik patlamadan korunma zone haritası | Bilecik patlamadan korunma zone bölgeleri | Bilecik patlamadan korunma bölge hesabı | Bilecik patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Bilecik patlamadan korunma | Bilecik yangın risk analizi | Bilecik patlamadan korunma risk analizi | Bilecik patlamadan korunma risk haritası | Bilecik patlamadan korunma Bilecik yetki belgesi | Bilecik yangın | Bilecik risk | Bilecik risk analizi | Bilecik risk değerlendirme | Bilecik risk değerlendirmesi | Bilecik parlama | Bilecik patlama | Bilecik patlayıcı | Bilecik toz patlaması | Bilecik tse | Bilecik itfaiye | Bilecik belediye ruhsat | Bilecik firma | Bilecik firması | Bilecik firmaları | Bilecik şirketi | Bilecik şirketleri | Bilecik mühendisi | Bilecik iş güvenliği uzmanı | Bilecik isg uzmanı | Bilecik fiyat | Bilecik fiyatları | Bilecik fiyatı | Bilecik örnek | Bilecik örneği | Bilecik rapor | Bilecik raporları | Bilecik raporu | Bilecik eğitim | Bilecik eğitimi | Bilecik eğitimleri | Bilecik A sınıfı | Bilecik kimya mühendisi | Bilecik elektrik mühendisi | Bilecik makina mühendisi | Bilecik yetkili | Bilecik turkak | Bilecik akredite | Bilecik akreditasyon | Bilecik laboratuvar | Bilecik proje | Bilecik osgb | Bilecik standart | Bilecik standard | Bilecik yönetmelik | Bilecik yasa | Bilecik kanun | Bilecik parlayıcı | Bilecik kimyasal | Bilecik kimya | Bilecik kimyacılar | Bilecik platikçiler | Bilecik boya | Bilecik boyacılar | Bilecik vernik | Bilecik tiner | Bilecik solvent | Bilecik akaryakıt | Bilecik lpg | Bilecik doğalgaz | Bilecik elektrik | Bilecik exproof | Bilecik ex proof | Bilecik atex | Bilecik atex 137 | osha | Bilecik safety | Bilecik explosion |"