MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Çorlu İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Çorlu İSG Yönetimi | Çorlu İSG Uzmanı | Çorlu patlamadan korunma dokumanı | Çorlu patlamadan korunma | Çorlu patlamadan korunmalar| Çorlu patlamadan korunma dokumani| Çorlu patlamadan korunma dökümanları | Çorlu patlamadan koruma | Çorlu patlamadan koruma dökümanı | Çorlu patlamadan korunma dokumani hesap | Çorlu patlamadan korunma planı | Çorlu patlamadan korunma raporu | Çorlu patlamadan korunma formatı | Çorlu patlamadan korunma örneği | Çorlu patlamadan korunma örnekleri | Çorlu patlamadan korunma hazırlama | Çorlu patlamadan korunma hazırlanması | Çorlu patlamadan korunma eğitimi | Çorlu patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Çorlu patlamadan korunma yasal dayanağı | Çorlu patlamadan korunma yönetmelik | Çorlu patlamadan korunma mevzuatı | Çorlu patlamadan korunma şartları | Çorlu patlamadan korunma tesisleri | Çorlu patlamadan korunma hesaplanması | Çorlu patlamadan korunma hesaplaması | Çorlu patlamadan korunma firması | Çorlu patlamadan korunma mühendisi | Çorlu patlamadan korunma uzmanı | Çorlu patlamadan korunma iş güvenliği | Çorlu patlamadan korunma isg | Çorlu patlamadan korunma haritası | Çorlu patlamadan korunma zone hasapları | Çorlu patlamadan korunma zone haritası | Çorlu patlamadan korunma zone bölgeleri | Çorlu patlamadan korunma bölge hesabı | Çorlu patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Çorlu patlamadan korunma | Çorlu yangın risk analizi | Çorlu patlamadan korunma risk analizi | Çorlu patlamadan korunma risk haritası | Çorlu patlamadan korunma Çorlu yetki belgesi | Çorlu yangın | Çorlu risk | Çorlu risk analizi | Çorlu risk değerlendirme | Çorlu risk değerlendirmesi | Çorlu parlama | Çorlu patlama | Çorlu patlayıcı | Çorlu toz patlaması | Çorlu tse | Çorlu itfaiye | Çorlu belediye ruhsat | Çorlu firma | Çorlu firması | Çorlu firmaları | Çorlu şirketi | Çorlu şirketleri | Çorlu mühendisi | Çorlu iş güvenliği uzmanı | Çorlu isg uzmanı | Çorlu fiyat | Çorlu fiyatları | Çorlu fiyatı | Çorlu örnek | Çorlu örneği | Çorlu rapor | Çorlu raporları | Çorlu raporu | Çorlu eğitim | Çorlu eğitimi | Çorlu eğitimleri | Çorlu A sınıfı | Çorlu kimya mühendisi | Çorlu elektrik mühendisi | Çorlu makina mühendisi | Çorlu yetkili | Çorlu turkak | Çorlu akredite | Çorlu akreditasyon | Çorlu laboratuvar | Çorlu proje | Çorlu osgb | Çorlu standart | Çorlu standard | Çorlu yönetmelik | Çorlu yasa | Çorlu kanun | Çorlu parlayıcı | Çorlu kimyasal | Çorlu kimya | Çorlu kimyacılar | Çorlu platikçiler | Çorlu boya | Çorlu boyacılar | Çorlu vernik | Çorlu tiner | Çorlu solvent | Çorlu akaryakıt | Çorlu lpg | Çorlu doğalgaz | Çorlu elektrik | Çorlu exproof | Çorlu ex proof | Çorlu atex | Çorlu atex 137 | osha | Çorlu safety | Çorlu explosion |"