MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Dilovası İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Dilovası İSG Yönetimi | Dilovası İSG Uzmanı | Dilovası patlamadan korunma dokumanı | Dilovası patlamadan korunma | Dilovası patlamadan korunmalar| Dilovası patlamadan korunma dokumani| Dilovası patlamadan korunma dökümanları | Dilovası patlamadan koruma | Dilovası patlamadan koruma dökümanı | Dilovası patlamadan korunma dokumani hesap | Dilovası patlamadan korunma planı | Dilovası patlamadan korunma raporu | Dilovası patlamadan korunma formatı | Dilovası patlamadan korunma örneği | Dilovası patlamadan korunma örnekleri | Dilovası patlamadan korunma hazırlama | Dilovası patlamadan korunma hazırlanması | Dilovası patlamadan korunma eğitimi | Dilovası patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Dilovası patlamadan korunma yasal dayanağı | Dilovası patlamadan korunma yönetmelik | Dilovası patlamadan korunma mevzuatı | Dilovası patlamadan korunma şartları | Dilovası patlamadan korunma tesisleri | Dilovası patlamadan korunma hesaplanması | Dilovası patlamadan korunma hesaplaması | Dilovası patlamadan korunma firması | Dilovası patlamadan korunma mühendisi | Dilovası patlamadan korunma uzmanı | Dilovası patlamadan korunma iş güvenliği | Dilovası patlamadan korunma isg | Dilovası patlamadan korunma haritası | Dilovası patlamadan korunma zone hasapları | Dilovası patlamadan korunma zone haritası | Dilovası patlamadan korunma zone bölgeleri | Dilovası patlamadan korunma bölge hesabı | Dilovası patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Dilovası patlamadan korunma | Dilovası yangın risk analizi | Dilovası patlamadan korunma risk analizi | Dilovası patlamadan korunma risk haritası | Dilovası patlamadan korunma Dilovası yetki belgesi | Dilovası yangın | Dilovası risk | Dilovası risk analizi | Dilovası risk değerlendirme | Dilovası risk değerlendirmesi | Dilovası parlama | Dilovası patlama | Dilovası patlayıcı | Dilovası toz patlaması | Dilovası tse | Dilovası itfaiye | Dilovası belediye ruhsat | Dilovası firma | Dilovası firması | Dilovası firmaları | Dilovası şirketi | Dilovası şirketleri | Dilovası mühendisi | Dilovası iş güvenliği uzmanı | Dilovası isg uzmanı | Dilovası fiyat | Dilovası fiyatları | Dilovası fiyatı | Dilovası örnek | Dilovası örneği | Dilovası rapor | Dilovası raporları | Dilovası raporu | Dilovası eğitim | Dilovası eğitimi | Dilovası eğitimleri | Dilovası A sınıfı | Dilovası kimya mühendisi | Dilovası elektrik mühendisi | Dilovası makina mühendisi | Dilovası yetkili | Dilovası turkak | Dilovası akredite | Dilovası akreditasyon | Dilovası laboratuvar | Dilovası proje | Dilovası osgb | Dilovası standart | Dilovası standard | Dilovası yönetmelik | Dilovası yasa | Dilovası kanun | Dilovası parlayıcı | Dilovası kimyasal | Dilovası kimya | Dilovası kimyacılar | Dilovası platikçiler | Dilovası boya | Dilovası boyacılar | Dilovası vernik | Dilovası tiner | Dilovası solvent | Dilovası akaryakıt | Dilovası lpg | Dilovası doğalgaz | Dilovası elektrik | Dilovası exproof | Dilovası ex proof | Dilovası atex | Dilovası atex 137 | osha | Dilovası safety | Dilovası explosion |"