MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Gebze İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Gebze İSG Yönetimi | Gebze İSG Uzmanı | Gebze patlamadan korunma dokumanı | Gebze patlamadan korunma | Gebze patlamadan korunmalar| Gebze patlamadan korunma dokumani| Gebze patlamadan korunma dökümanları | Gebze patlamadan koruma | Gebze patlamadan koruma dökümanı | Gebze patlamadan korunma dokumani hesap | Gebze patlamadan korunma planı | Gebze patlamadan korunma raporu | Gebze patlamadan korunma formatı | Gebze patlamadan korunma örneği | Gebze patlamadan korunma örnekleri | Gebze patlamadan korunma hazırlama | Gebze patlamadan korunma hazırlanması | Gebze patlamadan korunma eğitimi | Gebze patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Gebze patlamadan korunma yasal dayanağı | Gebze patlamadan korunma yönetmelik | Gebze patlamadan korunma mevzuatı | Gebze patlamadan korunma şartları | Gebze patlamadan korunma tesisleri | Gebze patlamadan korunma hesaplanması | Gebze patlamadan korunma hesaplaması | Gebze patlamadan korunma firması | Gebze patlamadan korunma mühendisi | Gebze patlamadan korunma uzmanı | Gebze patlamadan korunma iş güvenliği | Gebze patlamadan korunma isg | Gebze patlamadan korunma haritası | Gebze patlamadan korunma zone hasapları | Gebze patlamadan korunma zone haritası | Gebze patlamadan korunma zone bölgeleri | Gebze patlamadan korunma bölge hesabı | Gebze patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Gebze patlamadan korunma | Gebze yangın risk analizi | Gebze patlamadan korunma risk analizi | Gebze patlamadan korunma risk haritası | Gebze patlamadan korunma Gebze yetki belgesi | Gebze yangın | Gebze risk | Gebze risk analizi | Gebze risk değerlendirme | Gebze risk değerlendirmesi | Gebze parlama | Gebze patlama | Gebze patlayıcı | Gebze toz patlaması | Gebze tse | Gebze itfaiye | Gebze belediye ruhsat | Gebze firma | Gebze firması | Gebze firmaları | Gebze şirketi | Gebze şirketleri | Gebze mühendisi | Gebze iş güvenliği uzmanı | Gebze isg uzmanı | Gebze fiyat | Gebze fiyatları | Gebze fiyatı | Gebze örnek | Gebze örneği | Gebze rapor | Gebze raporları | Gebze raporu | Gebze eğitim | Gebze eğitimi | Gebze eğitimleri | Gebze A sınıfı | Gebze kimya mühendisi | Gebze elektrik mühendisi | Gebze makina mühendisi | Gebze yetkili | Gebze turkak | Gebze akredite | Gebze akreditasyon | Gebze laboratuvar | Gebze proje | Gebze osgb | Gebze standart | Gebze standard | Gebze yönetmelik | Gebze yasa | Gebze kanun | Gebze parlayıcı | Gebze kimyasal | Gebze kimya | Gebze kimyacılar | Gebze platikçiler | Gebze boya | Gebze boyacılar | Gebze vernik | Gebze tiner | Gebze solvent | Gebze akaryakıt | Gebze lpg | Gebze doğalgaz | Gebze elektrik | Gebze exproof | Gebze ex proof | Gebze atex | Gebze atex 137 | osha | Gebze safety | Gebze explosion |"