MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | GOSB İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | GOSB İSG Yönetimi | GOSB İSG Uzmanı | GOSB patlamadan korunma dokumanı | GOSB patlamadan korunma | GOSB patlamadan korunmalar| GOSB patlamadan korunma dokumani| GOSB patlamadan korunma dökümanları | GOSB patlamadan koruma | GOSB patlamadan koruma dökümanı | GOSB patlamadan korunma dokumani hesap | GOSB patlamadan korunma planı | GOSB patlamadan korunma raporu | GOSB patlamadan korunma formatı | GOSB patlamadan korunma örneği | GOSB patlamadan korunma örnekleri | GOSB patlamadan korunma hazırlama | GOSB patlamadan korunma hazırlanması | GOSB patlamadan korunma eğitimi | GOSB patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | GOSB patlamadan korunma yasal dayanağı | GOSB patlamadan korunma yönetmelik | GOSB patlamadan korunma mevzuatı | GOSB patlamadan korunma şartları | GOSB patlamadan korunma tesisleri | GOSB patlamadan korunma hesaplanması | GOSB patlamadan korunma hesaplaması | GOSB patlamadan korunma firması | GOSB patlamadan korunma mühendisi | GOSB patlamadan korunma uzmanı | GOSB patlamadan korunma iş güvenliği | GOSB patlamadan korunma isg | GOSB patlamadan korunma haritası | GOSB patlamadan korunma zone hasapları | GOSB patlamadan korunma zone haritası | GOSB patlamadan korunma zone bölgeleri | GOSB patlamadan korunma bölge hesabı | GOSB patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | GOSB patlamadan korunma | GOSB yangın risk analizi | GOSB patlamadan korunma risk analizi | GOSB patlamadan korunma risk haritası | GOSB patlamadan korunma GOSB yetki belgesi | GOSB yangın | GOSB risk | GOSB risk analizi | GOSB risk değerlendirme | GOSB risk değerlendirmesi | GOSB parlama | GOSB patlama | GOSB patlayıcı | GOSB toz patlaması | GOSB tse | GOSB itfaiye | GOSB belediye ruhsat | GOSB firma | GOSB firması | GOSB firmaları | GOSB şirketi | GOSB şirketleri | GOSB mühendisi | GOSB iş güvenliği uzmanı | GOSB isg uzmanı | GOSB fiyat | GOSB fiyatları | GOSB fiyatı | GOSB örnek | GOSB örneği | GOSB rapor | GOSB raporları | GOSB raporu | GOSB eğitim | GOSB eğitimi | GOSB eğitimleri | GOSB A sınıfı | GOSB kimya mühendisi | GOSB elektrik mühendisi | GOSB makina mühendisi | GOSB yetkili | GOSB turkak | GOSB akredite | GOSB akreditasyon | GOSB laboratuvar | GOSB proje | GOSB osgb | GOSB standart | GOSB standard | GOSB yönetmelik | GOSB yasa | GOSB kanun | GOSB parlayıcı | GOSB kimyasal | GOSB kimya | GOSB kimyacılar | GOSB platikçiler | GOSB boya | GOSB boyacılar | GOSB vernik | GOSB tiner | GOSB solvent | GOSB akaryakıt | GOSB lpg | GOSB doğalgaz | GOSB elektrik | GOSB exproof | GOSB ex proof | GOSB atex | GOSB atex 137 | osha | GOSB safety | GOSB explosion |"