MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | istanbul İSG Yönetimi | İstanbul İSG Uzmanı | İstanbul patlamadan korunma dokumanı | İstanbul patlamadan korunma | İstanbul patlamadan korunmalar| İstanbul patlamadan korunma dokumani| İstanbul patlamadan korunma dökümanları | İstanbul patlamadan koruma | İstanbul patlamadan koruma dökümanı | İstanbul patlamadan korunma dokumani hesap | İstanbul patlamadan korunma planı | İstanbul patlamadan korunma raporu | İstanbul patlamadan korunma formatı | İstanbul patlamadan korunma örneği | İstanbul patlamadan korunma örnekleri | İstanbul patlamadan korunma hazırlama | İstanbul patlamadan korunma hazırlanması | İstanbul patlamadan korunma eğitimi | İstanbul patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | İstanbul patlamadan korunma yasal dayanağı | İstanbul patlamadan korunma yönetmelik | İstanbul patlamadan korunma mevzuatı | İstanbul patlamadan korunma şartları | İstanbul patlamadan korunma tesisleri | İstanbul patlamadan korunma hesaplanması | İstanbul patlamadan korunma hesaplaması | İstanbul patlamadan korunma firması | İstanbul patlamadan korunma mühendisi | İstanbul patlamadan korunma uzmanı | İstanbul patlamadan korunma iş güvenliği | İstanbul patlamadan korunma isg | İstanbul patlamadan korunma haritası | İstanbul patlamadan korunma zone hasapları | İstanbul patlamadan korunma zone haritası | İstanbul patlamadan korunma zone bölgeleri | İstanbul patlamadan korunma bölge hesabı | İstanbul patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | İstanbul patlamadan korunma | İstanbul yangın risk analizi | İstanbul patlamadan korunma risk analizi | İstanbul patlamadan korunma risk haritası | İstanbul patlamadan korunma İstanbul yetki belgesi | İstanbul yangın | İstanbul risk | İstanbul risk analizi | İstanbul risk değerlendirme | İstanbul risk değerlendirmesi | İstanbul parlama | İstanbul patlama | İstanbul patlayıcı | İstanbul toz patlaması | İstanbul tse | İstanbul itfaiye | İstanbul belediye ruhsat | İstanbul firma | İstanbul firması | İstanbul firmaları | İstanbul şirketi | İstanbul şirketleri | İstanbul mühendisi | İstanbul iş güvenliği uzmanı | İstanbul isg uzmanı | İstanbul fiyat | İstanbul fiyatları | İstanbul fiyatı | İstanbul örnek | İstanbul örneği | İstanbul rapor | İstanbul raporları | İstanbul raporu | İstanbul eğitim | İstanbul eğitimi | İstanbul eğitimleri | İstanbul A sınıfı | İstanbul kimya mühendisi | İstanbul elektrik mühendisi | İstanbul makina mühendisi | İstanbul yetkili | İstanbul turkak | İstanbul akredite | İstanbul akreditasyon | İstanbul laboratuvar | İstanbul proje | İstanbul osgb | İstanbul standart | İstanbul standard | İstanbul yönetmelik | İstanbul yasa | İstanbul kanun | İstanbul parlayıcı | İstanbul kimyasal | İstanbul kimya | İstanbul kimyacılar | İstanbul platikçiler | İstanbul boya | İstanbul boyacılar | İstanbul vernik | İstanbul tiner | İstanbul solvent | İstanbul akaryakıt | İstanbul lpg | İstanbul doğalgaz | İstanbul elektrik | İstanbul exproof | İstanbul ex proof | İstanbul atex | İstanbul atex 137 | osha | İstanbul safety | İstanbul explosion |"