MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | OSB İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Organize Sanayi Bölgesi İSG Yönetimi | Organize Sanayi Bölgesi İSG Uzmanı | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma dokumanı | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunmalar| Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma dokumani| Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma dökümanları | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan koruma | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan koruma dökümanı | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma dokumani hesap | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma planı | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma raporu | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma formatı | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma örneği | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma örnekleri | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma hazırlama | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma hazırlanması | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma eğitimi | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma yasal dayanağı | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma yönetmelik | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma mevzuatı | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma şartları | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma tesisleri | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma hesaplanması | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma hesaplaması | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma firması | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma mühendisi | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma uzmanı | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma iş güvenliği | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma isg | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma haritası | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma zone hasapları | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma zone haritası | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma zone bölgeleri | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma bölge hesabı | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma | Organize Sanayi Bölgesi yangın risk analizi | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma risk analizi | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma risk haritası | Organize Sanayi Bölgesi patlamadan korunma Organize Sanayi Bölgesi yetki belgesi | Organize Sanayi Bölgesi yangın | Organize Sanayi Bölgesi risk | Organize Sanayi Bölgesi risk analizi | Organize Sanayi Bölgesi risk değerlendirme | Organize Sanayi Bölgesi risk değerlendirmesi | Organize Sanayi Bölgesi parlama | Organize Sanayi Bölgesi patlama | Organize Sanayi Bölgesi patlayıcı | Organize Sanayi Bölgesi toz patlaması | Organize Sanayi Bölgesi tse | Organize Sanayi Bölgesi itfaiye | Organize Sanayi Bölgesi belediye ruhsat | Organize Sanayi Bölgesi firma | Organize Sanayi Bölgesi firması | Organize Sanayi Bölgesi firmaları | Organize Sanayi Bölgesi şirketi | Organize Sanayi Bölgesi şirketleri | Organize Sanayi Bölgesi mühendisi | Organize Sanayi Bölgesi iş güvenliği uzmanı | Organize Sanayi Bölgesi isg uzmanı | Organize Sanayi Bölgesi fiyat | Organize Sanayi Bölgesi fiyatları | Organize Sanayi Bölgesi fiyatı | Organize Sanayi Bölgesi örnek | Organize Sanayi Bölgesi örneği | Organize Sanayi Bölgesi rapor | Organize Sanayi Bölgesi raporları | Organize Sanayi Bölgesi raporu | Organize Sanayi Bölgesi eğitim | Organize Sanayi Bölgesi eğitimi | Organize Sanayi Bölgesi eğitimleri | Organize Sanayi Bölgesi A sınıfı | Organize Sanayi Bölgesi kimya mühendisi | Organize Sanayi Bölgesi elektrik mühendisi | Organize Sanayi Bölgesi makina mühendisi | Organize Sanayi Bölgesi yetkili | Organize Sanayi Bölgesi turkak | Organize Sanayi Bölgesi akredite | Organize Sanayi Bölgesi akreditasyon | Organize Sanayi Bölgesi laboratuvar | Organize Sanayi Bölgesi proje | Organize Sanayi Bölgesi osgb | Organize Sanayi Bölgesi standart | Organize Sanayi Bölgesi standard | Organize Sanayi Bölgesi yönetmelik | Organize Sanayi Bölgesi yasa | Organize Sanayi Bölgesi kanun | Organize Sanayi Bölgesi parlayıcı | Organize Sanayi Bölgesi kimyasal | Organize Sanayi Bölgesi kimya | Organize Sanayi Bölgesi kimyacılar | Organize Sanayi Bölgesi platikçiler | Organize Sanayi Bölgesi boya | Organize Sanayi Bölgesi boyacılar | Organize Sanayi Bölgesi vernik | Organize Sanayi Bölgesi tiner | Organize Sanayi Bölgesi solvent | Organize Sanayi Bölgesi akaryakıt | Organize Sanayi Bölgesi lpg | Organize Sanayi Bölgesi doğalgaz | Organize Sanayi Bölgesi elektrik | Organize Sanayi Bölgesi exproof | Organize Sanayi Bölgesi ex proof | Organize Sanayi Bölgesi atex | Organize Sanayi Bölgesi atex 137 | osha | Organize Sanayi Bölgesi safety | Organize Sanayi Bölgesi explosion |"