MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Taysad İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Taysad İSG Yönetimi | Taysad İSG Uzmanı | taysad patlamadan korunma dokumanı | taysad patlamadan korunma | taysad patlamadan korunmalar| taysad patlamadan korunma dokumani| taysad patlamadan korunma dökümanları | taysad patlamadan koruma | taysad patlamadan koruma dökümanı | taysad patlamadan korunma dokumani hesap | taysad patlamadan korunma planı | taysad patlamadan korunma raporu | taysad patlamadan korunma formatı | taysad patlamadan korunma örneği | taysad patlamadan korunma örnekleri | taysad patlamadan korunma hazırlama | taysad patlamadan korunma hazırlanması | taysad patlamadan korunma eğitimi | taysad patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | taysad patlamadan korunma yasal dayanağı | taysad patlamadan korunma yönetmelik | taysad patlamadan korunma mevzuatı | taysad patlamadan korunma şartları | taysad patlamadan korunma tesisleri | taysad patlamadan korunma hesaplanması | taysad patlamadan korunma hesaplaması | taysad patlamadan korunma firması | taysad patlamadan korunma mühendisi | taysad patlamadan korunma uzmanı | taysad patlamadan korunma iş güvenliği | taysad patlamadan korunma isg | taysad patlamadan korunma haritası | taysad patlamadan korunma zone hasapları | taysad patlamadan korunma zone haritası | taysad patlamadan korunma zone bölgeleri | taysad patlamadan korunma bölge hesabı | taysad patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | taysad patlamadan korunma | taysad yangın risk analizi | taysad patlamadan korunma risk analizi | taysad patlamadan korunma risk haritası | taysad patlamadan korunma taysad yetki belgesi | taysad yangın | taysad risk | taysad risk analizi | taysad risk değerlendirme | taysad risk değerlendirmesi | taysad parlama | taysad patlama | taysad patlayıcı | taysad toz patlaması | taysad tse | taysad itfaiye | taysad belediye ruhsat | taysad firma | taysad firması | taysad firmaları | taysad şirketi | taysad şirketleri | taysad mühendisi | taysad iş güvenliği uzmanı | taysad isg uzmanı | taysad fiyat | taysad fiyatları | taysad fiyatı | taysad örnek | taysad örneği | taysad rapor | taysad raporları | taysad raporu | taysad eğitim | taysad eğitimi | taysad eğitimleri | taysad A sınıfı | taysad kimya mühendisi | taysad elektrik mühendisi | taysad makina mühendisi | taysad yetkili | taysad turkak | taysad akredite | taysad akreditasyon | taysad laboratuvar | taysad proje | taysad osgb | taysad standart | taysad standard | taysad yönetmelik | taysad yasa | taysad kanun | taysad parlayıcı | taysad kimyasal | taysad kimya | taysad kimyacılar | taysad platikçiler | taysad boya | taysad boyacılar | taysad vernik | taysad tiner | taysad solvent | taysad akaryakıt | taysad lpg | taysad doğalgaz | taysad elektrik | taysad exproof | taysad ex proof | taysad atex | taysad atex 137 | osha | taysad safety | taysad explosion |