MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Tekirdağ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | tekirdağ İSG Yönetimi | Tekirdağ İSG Uzmanı | Tekirdağ patlamadan korunma dokumanı | Tekirdağ patlamadan korunma | Tekirdağ patlamadan korunmalar| Tekirdağ patlamadan korunma dokumani| Tekirdağ patlamadan korunma dökümanları | Tekirdağ patlamadan koruma | Tekirdağ patlamadan koruma dökümanı | Tekirdağ patlamadan korunma dokumani hesap | Tekirdağ patlamadan korunma planı | Tekirdağ patlamadan korunma raporu | Tekirdağ patlamadan korunma formatı | Tekirdağ patlamadan korunma örneği | Tekirdağ patlamadan korunma örnekleri | Tekirdağ patlamadan korunma hazırlama | Tekirdağ patlamadan korunma hazırlanması | Tekirdağ patlamadan korunma eğitimi | Tekirdağ patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Tekirdağ patlamadan korunma yasal dayanağı | Tekirdağ patlamadan korunma yönetmelik | Tekirdağ patlamadan korunma mevzuatı | Tekirdağ patlamadan korunma şartları | Tekirdağ patlamadan korunma tesisleri | Tekirdağ patlamadan korunma hesaplanması | Tekirdağ patlamadan korunma hesaplaması | Tekirdağ patlamadan korunma firması | Tekirdağ patlamadan korunma mühendisi | Tekirdağ patlamadan korunma uzmanı | Tekirdağ patlamadan korunma iş güvenliği | Tekirdağ patlamadan korunma isg | Tekirdağ patlamadan korunma haritası | Tekirdağ patlamadan korunma zone hasapları | Tekirdağ patlamadan korunma zone haritası | Tekirdağ patlamadan korunma zone bölgeleri | Tekirdağ patlamadan korunma bölge hesabı | Tekirdağ patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Tekirdağ patlamadan korunma | Tekirdağ yangın risk analizi | Tekirdağ patlamadan korunma risk analizi | Tekirdağ patlamadan korunma risk haritası | Tekirdağ patlamadan korunma Tekirdağ yetki belgesi | Tekirdağ yangın | Tekirdağ risk | Tekirdağ risk analizi | Tekirdağ risk değerlendirme | Tekirdağ risk değerlendirmesi | Tekirdağ parlama | Tekirdağ patlama | Tekirdağ patlayıcı | Tekirdağ toz patlaması | Tekirdağ tse | Tekirdağ itfaiye | Tekirdağ belediye ruhsat | Tekirdağ firma | Tekirdağ firması | Tekirdağ firmaları | Tekirdağ şirketi | Tekirdağ şirketleri | Tekirdağ mühendisi | Tekirdağ iş güvenliği uzmanı | Tekirdağ isg uzmanı | Tekirdağ fiyat | Tekirdağ fiyatları | Tekirdağ fiyatı | Tekirdağ örnek | Tekirdağ örneği | Tekirdağ rapor | Tekirdağ raporları | Tekirdağ raporu | Tekirdağ eğitim | Tekirdağ eğitimi | Tekirdağ eğitimleri | Tekirdağ A sınıfı | Tekirdağ kimya mühendisi | Tekirdağ elektrik mühendisi | Tekirdağ makina mühendisi | Tekirdağ yetkili | Tekirdağ turkak | Tekirdağ akredite | Tekirdağ akreditasyon | Tekirdağ laboratuvar | Tekirdağ proje | Tekirdağ osgb | Tekirdağ standart | Tekirdağ standard | Tekirdağ yönetmelik | Tekirdağ yasa | Tekirdağ kanun | Tekirdağ parlayıcı | Tekirdağ kimyasal | Tekirdağ kimya | Tekirdağ kimyacılar | Tekirdağ platikçiler | Tekirdağ boya | Tekirdağ boyacılar | Tekirdağ vernik | Tekirdağ tiner | Tekirdağ solvent | Tekirdağ akaryakıt | Tekirdağ lpg | Tekirdağ doğalgaz | Tekirdağ elektrik | Tekirdağ exproof | Tekirdağ ex proof | Tekirdağ atex | Tekirdağ atex 137 | osha | Tekirdağ safety | Tekirdağ explosion |