MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Tuzla İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Tuzla İSG Yönetimi | Tuzla İSG Uzmanı | Tuzla patlamadan korunma dokumanı | Tuzla patlamadan korunma | Tuzla patlamadan korunmalar| Tuzla patlamadan korunma dokumani| Tuzla patlamadan korunma dökümanları | Tuzla patlamadan koruma | Tuzla patlamadan koruma dökümanı | Tuzla patlamadan korunma dokumani hesap | Tuzla patlamadan korunma planı | Tuzla patlamadan korunma raporu | Tuzla patlamadan korunma formatı | Tuzla patlamadan korunma örneği | Tuzla patlamadan korunma örnekleri | Tuzla patlamadan korunma hazırlama | Tuzla patlamadan korunma hazırlanması | Tuzla patlamadan korunma eğitimi | Tuzla patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Tuzla patlamadan korunma yasal dayanağı | Tuzla patlamadan korunma yönetmelik | Tuzla patlamadan korunma mevzuatı | Tuzla patlamadan korunma şartları | Tuzla patlamadan korunma tesisleri | Tuzla patlamadan korunma hesaplanması | Tuzla patlamadan korunma hesaplaması | Tuzla patlamadan korunma firması | Tuzla patlamadan korunma mühendisi | Tuzla patlamadan korunma uzmanı | Tuzla patlamadan korunma iş güvenliği | Tuzla patlamadan korunma isg | Tuzla patlamadan korunma haritası | Tuzla patlamadan korunma zone hasapları | Tuzla patlamadan korunma zone haritası | Tuzla patlamadan korunma zone bölgeleri | Tuzla patlamadan korunma bölge hesabı | Tuzla patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Tuzla patlamadan korunma | Tuzla yangın risk analizi | Tuzla patlamadan korunma risk analizi | Tuzla patlamadan korunma risk haritası | Tuzla patlamadan korunma Tuzla yetki belgesi | Tuzla yangın | Tuzla risk | Tuzla risk analizi | Tuzla risk değerlendirme | Tuzla risk değerlendirmesi | Tuzla parlama | Tuzla patlama | Tuzla patlayıcı | Tuzla toz patlaması | Tuzla tse | Tuzla itfaiye | Tuzla belediye ruhsat | Tuzla firma | Tuzla firması | Tuzla firmaları | Tuzla şirketi | Tuzla şirketleri | Tuzla mühendisi | Tuzla iş güvenliği uzmanı | Tuzla isg uzmanı | Tuzla fiyat | Tuzla fiyatları | Tuzla fiyatı | Tuzla örnek | Tuzla örneği | Tuzla rapor | Tuzla raporları | Tuzla raporu | Tuzla eğitim | Tuzla eğitimi | Tuzla eğitimleri | Tuzla A sınıfı | Tuzla kimya mühendisi | Tuzla elektrik mühendisi | Tuzla makina mühendisi | Tuzla yetkili | Tuzla turkak | Tuzla akredite | Tuzla akreditasyon | Tuzla laboratuvar | Tuzla proje | Tuzla osgb | Tuzla standart | Tuzla standard | Tuzla yönetmelik | Tuzla yasa | Tuzla kanun | Tuzla parlayıcı | Tuzla kimyasal | Tuzla kimya | Tuzla kimyacılar | Tuzla platikçiler | Tuzla boya | Tuzla boyacılar | Tuzla vernik | Tuzla tiner | Tuzla solvent | Tuzla akaryakıt | Tuzla lpg | Tuzla doğalgaz | Tuzla elektrik | Tuzla exproof | Tuzla ex proof | Tuzla atex | Tuzla atex 137 | osha | Tuzla safety | Tuzla explosion|