MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık | 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

MAVİ BİLGE, tescilli markasıyla 2008 yılından beri Türkiye genelinde faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir. Hedefleri arasında hizmet sunduğu kurum kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda olası kayıpları önlemek, kazasız, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamını sağlamak ve yasaların gerektirdiği biçimde eksiksiz uygulamaktır. Çalışanların iş güvenliği konusunda da farkındalığını sağlayarak işletmelerde verimliliği artırmayı amaç edinmiştir. Yanı sıra, risk değerlendirmeleri doğrultusunda düzenli olarak teknik kontrolleri yapmak, yıllık eğitim programlarındaki konulara göre gerekli iş sağlığı ve güvenliği, yangın, iş hukuku vb. konularda eğitimler vermek, patlamadan korunma dokümanı, proses güvenliği, acil durum planlarını hazırlamak ve işler durumda kılmak, tatbikatlar yapmak, yasal ve işletmeye özgü gerek görülen dokümanları hazırlamak, yönetsel sistemler kurmak başlıca hizmetleridir.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık olarak,
İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı takibi, kuruluş içi inceleme ve mevcut durumun değerlendirilmesi, risk değerlendirmesi çalışmaları ve risk analizi raporlaması, patlamadan korunma dokümanının hazırlanması, kimyasalların kontrol ve yönetimi, kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi, kişisel koruyucu donanım risk belirleme tablolarının hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği dokümantasyonunun oluşturulması, işyeri iç yönetmeliği hazırlanması, işyeri disiplin yönetmeliği hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, kuruluş içi tek nokta eğitim programlarının sağlanması, kaza önleme sistemlerinin oluşturulması, genel iş izin sistemi oluşturulması, elektriksel risklerin değerlendirilmesi, makine risk analizi ve mekanik risklerin değerlendirilmesi, acil durum planlarının hazırlanması, patlamadan korunma dokumanlarının hazırlanması, yangın tatbikatlarının yapılması, yangın önleme ve güvenliği hizmetlerinin yanı sıra aşağıdaki diğer faaliyetleri de yönetmektedir.

ISO 45001 sisteminin kurulması, ISO 14001 sisteminin kurulması, ISO 9001 sisteminin kurulması, ISO 22000 sisteminin kurulması, ISO 13485 sisteminin kurulması, ISO 17025 sisteminin kurulması, IATF 16949 sisteminin kurulması, ISO 27001 sisteminin kurulması, kuruluş içi denetim ve raporlama yapılması, periyodik kontrol ve ölçümlerin yapılması, ramak kala (near miss) sisteminin oluşturulması, kazaların kök sebeplerinin sorgulanması.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hizmet sunduğu kurum ve kuruluşların çalışanlarına yönelik davranışsal iş güvenliği kültürünü isg uzmanları ile birlikte oluşturmaktadır. Düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerek teknik emniyet koşulları başta olmak üzere düzenli olarak firma içi risk değerlendirmesi çalışmalarını değişik analiz yöntemleri ile risk kontrol sistemleri oluşturarak bütün çalışanların risk analiz yaklaşımlarının uygulanabilir olması, gerekse periyodik kontrol ve periyodik ölçümlerle sistemsel bir yaklaşım gerçekleştirmektedir. İş güvenliği periyodik test, ölçüm, kontrol ve raporlama hizmetleri kapsamında; elektriksel periyodik kontroller (topraklama ölçümü, paratoner ölçümü, termal kamera ölçümü, rcd kaçak akım koruma sistemleri testleri, aydınlık seviyesi ölçümü, katodik koruma ölçümü, katodik koruma ölçümleri, trafo ölçümleri..) ve makine sistemleri periyodik kontrolleri (basınçlı kapların fenni muayenesi, kaldırma araçları fenni kontrolü) işyeri ortam ölçümleri konularında tecrübeli TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve EMO Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yetkilendirme belgelerine sahip Makine Mühendisi ve SMM Müşavir Elektrik Mühendisi kadrosuyla büyük endüstriyel tesislere teknik destek ve mühendislik çözümleri sunmaktadır. Mavi Bilge Mühendislik Eğitim Danışmanlık yönetiminin hedefi, hizmet sunduğu işyerlerinde yürütülen bütün faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanların da katılımıyla sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak verimliliği arttırmak ve sıfır iş kazasına ulaşmaktır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü, iş güvenliği eğitimleri, risk analizi çalışmaları, acil durum/eylem planlarının işlerliği, yangın güvenliği, mevzuat takibi, periyodik kontroller, iş güvenliği periyodik ölçümleri, teknik emniyet kurallarının oluşturulması, yönetim sistemlerinin oluşturulması, güvenlik denetimi ve iş güvenliği kontrollerinin sağlanması, alt işveren taşeron çalışanlarına yönelik iş güvenliği vb. eğitimlerin verilmesi gibi birçok konuda mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Başarısını; başta müşteri ihtiyaçlarına farklı mühendislik çözümleri getirmesi ile taklitten uzak özverili ve güçlü bilgi donanımına sahip, kaliteli hizmet anlayışına, disiplinli ekip çalışmasına ve müşteri ihtiyaçlarını tam zamanlı ve eksiksiz biçimde sunmasına bağlamaktadır.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
Profesyonel bilgi birikimi ve konusunda uzman kadrosuyla kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği İSG, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi sistemlerin kurulmasında danışmanlık, eğitim ve mühendislik ölçümlerinde kaliteli, güvenilir bir hizmet anlayışıyla yaratıcı ve etkili çözümler sunmaktadır.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Yönetim Sistemleri Kurulumu ve Danışmanlığı | İSG Yönetimi | Kalite yönetimi | OHSAS 18001 | ISO 9001 | ISO 45001 | ISO 14001 | ISO 27001 | TS 16949 | Sistem belgelendirme | 5S eğitimi | Mavi Bilge | kalite risk | Mavi Bilge Akademi | Mavi Bilge Yayınevi | Derinn Safety | Vizyon kalite | İş güvenliği mevzuatı | İş kazası araştırma | iş güvenliği firması | İSG Uzmanı | iş güvenliği eğitimi | iş güvenliği | isg yönetimi | itfaiye uygunluk | itfaiye raporu | iş güvenliği uzmanlığı | isg uzmanı | iş güvenliği danışmanlık firması | isg danışmanlık firması | iş güvenlik firması | iş güvenliği risk analizi | risk değerlendirmesi | iş güvenliği periyodik kontrol firması | isg ölçümü | isg kontrol | isg rapor | osgb | isg fiyat | FMEA | Eğitim kurumu | fiyatı | fiyatları | Kişisel koruyucu donanım | kkd | kkd risk | periyodik ölçüm | gölcük | periyodik test | fenni muayene | fenni rapor | osb | iş güvenliği sertifikalı eğitimi | iş güvenliği malzemesi | iş güvenliği ekipmanları | isg malzemeleri | acil durum planı | patlamadan korunma dokümanı hesap | sivil savunma planı | yangın güvenliği | yangın eğitimi | patlamadan korunma dokümanı eğitimi | yangın tatbikatı | yüksekte çalışma eğitimi | ilkyardım eğitimi | kaza araştırması | risk analizi raporu örneği | patlamadan korunma dokümanı | İş ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlığı| iş izin sistemi | Yangın önleme ve güvenliği | acil eylem planı | bilgi bankası | www.mavibilge.com | www.mavibilge.com.tr | Kocaeli | ramak kala | www.mavibilgeakademi.com.tr | İzmit | Gebze | Dilovası | Karamürsel | Altınova | Şekerpınar | Kartepe | Derince | Körfez | çayırova | İstanbul |Tuzla | Yalova | Sakarya | Bilecik | Adapazarı | Bolu | | gosb| izmir | manisa | hendek | kutahya | Ankara | Eskişehir | Tekirdağ | Çorlu | Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği - Mavi Bilge Danışmanlık, firmaların kurumların ihtiyaçları olan yangın, kalite, çevre, acil durum, Ohsas 18001, ISO 9001 2015, ISO 14001, iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında standart veya yasal zorunluluklarını karşılamada periyodik kontrol faaliyetlerinde etkin ve entegre çözümler üreterek danışmanlık, destek, saha çalışmaları, risklerinin yönetilmesi ve eğitim hizmetleri sunmaktadır | topraklama ölçümü | termal kamera ölçümü | rcd kaçak akım testi | paratoner ölçümü | yüksek gerilim işletme sorumluluğu |