MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.


İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ, Çalışanların yapmış oldukları işlerden, çalışma ortamlarından ve kullanmış oldukları ekipmanlardan meydana gelebilecek tehlikelere karşı sağlığının korunmasını ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını ifade eder. İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanları yakından ilgilendiren, çalışma hayatının en temel unsurlarından biridir. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişlik seviyelerine dair önemli göstergeler sunmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ihtiyacı, Sanayi Devrimi ile birlikte olumsuz çalışma koşulları neticesinde ortaya çıkmış olup, ilk yasal düzenleme ihtiyacı da bu dönemlerde başlamıştır. Öyle ki, çocuk ve kadınların çalışma süreleri sınırlandırılmış, özlük hakları artırılmış, örgütlenmeleri sağlanmış, yasal koruma tedbirleri tarif edilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği hakkı, işçinin sağlık ve yaşam hakkının, çalışma hayatındaki uzantısı olarak görülmekte, kanunlardan ve diğer düzenlemelerden kaynaklanan, devlet tarafından desteklenen ve çeşitli yaptırımlarla korunan bir temel hak olarak kabul edilmektedir. Bugün birçok uluslararası belgede, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesinde ve Avrupa Birliği mevzuatında işçilerin genel ve meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı korunmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Anayasamızda çeşitli hükümler iş sağlığı ve güvenliği hakkına dayanak teşkil etmektedir. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını düzenleyen 17. madde; Çalışma şartları ve dinlenme hakkını düzenleyen 50. madde; sağlık hizmetlerini düzenleyen 56. madde, iş sağlığı ve güvenliği hakkının Anayasal dayanakları arasında sayılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç; çalışma yaşamında çalışanların sağlığına zarar verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların psikolojik ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır. İş sağlığı ve güvenliği açısından işverenin genel yükümlülüğü 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bugün iş sağlığı ve güvenliği İş Hukukunun önem arz eden konularındandır. İş sağlığı ve güvenliğinin çalışanlara kişisel olarak sağladığı faydaların yanı sıra, toplumsal ve ekonomik bakımdan da faydaları vardır.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden örgütlenmiş bir işyerinde, söz konusu olabilecek riskler belirlenerek, bu konuda gerekli önlemlerin alınması ile araç ve gereçlerin temini yanında, gerekli denetim, bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da yapılarak, güvenli çalışma tarzlarının olağan bir işyeri uygulaması haline gelmesi hedeflenmelidir. Son derece önemli olan bu husus, iş sağlığı ve güvenliği açısından işyerlerinde mevcut işyeri uygulamalarının önemini de tartışmasız gündeme getirmektedir.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.


Sektörel iş emniyeti ve iş güvenliği konusunda aşağıdaki bazı ana sektörlerde proje bazlı işyeri uygulamaları yapmaktadır.

Mavi BilgeMetal sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeTekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeGıda sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeÇimento sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeHastane ve sağlık hizmetleri sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeOtel sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeHidroelektrik santrallerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeKimya sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeLojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi Bilgeİnşaat ve yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeTersane ve liman sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeAkaryakıt ve petrokimya sektöründe iş emniyeti ve teknik emniyet uygulamaları
Mavi BilgeOtomotiv sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeAğaç işleri sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
Mavi BilgeDemir çelik sanayinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları vb.MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Yönetim Sistemleri Kurulumu ve Danışmanlığı | İSG Yönetimi | Kalite yönetimi | OHSAS 18001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | TS 16949 | Sistem belgelendirme | 5S eğitimi | Mavi Bilge | kalite risk | Mavi Bilge Akademi | Mavi Bilge Yayınevi | Derinn Safety | Vizyon kalite | İş güvenliği mevzuatı | İş kazası araştırma | iş güvenliği firması |İSG Uzmanı | iş güvenliği eğitimi | iş güvenliği | isg yönetimi | itfaiye uygunluk | itfaiye raporu | iş güvenliği uzmanlığı | isg uzmanı | iş güvenliği danışmanlık firması | isg danışmanlık firması | iş güvenlik firması | iş güvenliği risk analizi | risk değerlendirmesi | iş güvenliği periyodik kontrol firması | isg ölçümü | isg kontrol | isg rapor | osgb | isg fiyat | FMEA | Eğitim kurumu | fiyatı | fiyatları | Kişisel koruyucu donanım | kkd | kkd risk | periyodik ölçüm | gölcük | periyodik test | fenni muayene | fenni rapor | osb | iş güvenliği sertifikalı eğitimi | iş güvenliği malzemesi | iş güvenliği ekipmanları | isg malzemeleri | acil durum planı | patlamadan korunma dokümanı hesap | sivil savunma planı | yangın güvenliği | yangın eğitimi | patlamadan korunma dokümanı eğitimi | yangın tatbikatı | yüksekte çalışma eğitimi | ilkyardım eğitimi | kaza araştırması | risk analizi raporu örneği | patlamadan korunma dokümanı| İş ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlığı| iş izin sistemi | Yangın önleme ve güvenliği | acil eylem planı | bilgi bankası | www.mavibilge.com | www.mavibilge.com.tr | Kocaeli | ramak kala | www.mavibilgeakademi.com.tr | İzmit | Gebze | Dilovası | Karamürsel | Altınova | Şekerpınar | Kartepe | Derince | Körfez | çayırova | İstanbul |Tuzla | Yalova | Sakarya | Bilecik | Adapazarı | Bolu | | gosb| izmir | manisa | hendek | kutahya | Ankara | Eskişehir | Tekirdağ | Çorlu | Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği - Mavi Bilge Danışmanlık, firmaların kurumların ihtiyaçları olan yangın, kalite, çevre, acil durum, Ohsas 18001, ISO 9001 2015, ISO 14001, iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında standart veya yasal zorunluluklarını karşılamada periyodik kontrol faaliyetlerinde etkin ve entegre çözümler üreterek danışmanlık, destek, saha çalışmaları, risklerinin yönetilmesi ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.