MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Yanıcı özellik gösteren katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerin oksijen bulunan bir ortamda ısı ile girdiği kimyasal reaksiyona yanma denir. Yanmanın insan kontrolünden çıkarak felakete dönüşmüş haline ise yangın denir.

Ülkemiz ve dünyamız için can ve mal kayıpları açısından yangın konusu oldukça önemlidir. Neredeyse her gün bir şekilde ev veya işyerinde ciddi sonuçlar doğuran yangınlar meydana gelmektedir. Bu da maddi ve manevi boyutu itibariyle toplumun her kesimini rahatsız etmektedir.

Her şeye rağmen ilk temenni yangınların çıkmamasıdır. Oysa yangınların çıkmasını önleyecek gerek teknolojik imkânlar gerekse yasal düzenlemelerde yol gösterici teknik tedbirler tarif edilmesine rağmen her geçen gün sayıları artmaktadır. Bugün bile yangınların çıkmasını önleyemediğimizi görmekteyiz.

O halde yangınlara yönelik önlemler almak ve çıkan yangınlara bilinçli bir şekilde müdahale etmek, en az zararla söndürülmesini sağlamak toplumsal bir gerekliliktir. Bunu sağlamanın yolu da bu konuda bilinçli olmayı gerektirir. Her işin başı eğitimden geçmektedir. Acil olayların başında gelen yangın güvenliği konusunda da toplumsal bilinçlenmeyi sağlayacak her türlü aktivite her anlamda fayda sağlayacaktır. Nitekim itfaiye teşkilatlarından her şeyi beklemek yetersiz olmaktadır.

Dolayısıyla yangın güvenliği için yapılan her türlü masraflar asla israf sayılmamalıdır. Yapılan hiçbir masraf insan hayatından daha değerli değildir. Bu hususta yönetmelik hükümlerini yerine getirirken bir mecburiyet olmasa dahi mal ve can güvenliği düşünülmelidir. Ev veya işyerlerine yapılan sigortalama işlemlerinin asla yangın güvenliğinin alternatifi düşünülmemelidir.

Mavi Bilge

30.06.2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun amacı "işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir." Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım başlıklı 11. maddesinin c bendinde ise "Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar." hükmünü bir işveren yükümlülüğü olarak tarif etmiştir.

Bir başka önemli yasal düzenleme olan 27 Kasım 2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 130.maddesinin ikinci fıkrasının değişik birinci cümlesinde: "Bünyesinde itfaiye birimi bulunduran mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkânları ile kendi kuruluşlarınca, gerekirse bünyesinde itfaiye eğitim birimi bulunan mahalli itfaiye ve il afet ve acil durum müdürlüklerinden yararlanılarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler." hükmü yer almaktadır. Yangın tatbikatı hususunda ise aynı yönetmeliğin Genel Eğitim başlıklı 129. Maddesinde "….Binada senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır." hükme bağlanmıştır.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şirketi olarak;

Profesyonel bilgi birikimi ve konusunda uzman kadrosuyla kurum ve kuruluşlara ihtiyaçlarına yönelik olarak,


Eğitim taleplerine yönelik yangın esnasında doğru hareket tarzı, müdahale yöntemleri, acil durum ekipleri, tatbikat şekilleri, toplanma bölgelerinde toplanma şekilleri, temel yangın güvenliği gereksinimleri, yangın risk analizleri yanı sıra yangın söndürme, koruma - arama - kurtarma tahliye ekiplerinin eğitimi ve organizasyonu, yangın kayıt ve dokümanlarının oluşturulması, can ve mal kayıpları ile yaralanmaları önleyici çalışanlara yönelik bilinçlendirme eğitimleri vermekte, tatbikatlarını gerçekleştirmektedir.
Eğitimlerimiz alanında uzman, eğitmen deneyimli kimya mühendisleri tarafından teorik ve pratik olarak verilmektedir. Tüm eğitimlerimiz geçerli ve sertifikalıdır.