MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Günümüz koşullarında teknolojik ve ekonomik gelişmeler ışığında rekabet şartları küreselleşmiştir. Kuruluşların başarısı ticari kriterler dışında bir dizi ihtiyaç ve zorunlulukları da beraberinde getirmiştir. Pazarlarında dahası müşteri değerlendirmesinde iş süreçlerinin daha etkin, çalışan sağlığına, çevreye önem veren ve topluma karşı sosyal sorumluklarını yerine getiren bir yapının sürekliliği talep edilmektedir. Bu tür yaklaşımları karşılamak için uluslararası arenada kabul gören standardize edilmiş şartları karşılamak gerekmektedir. Bu şartlara uygunluğun temel kanıtı akreditasyon süreçlerine bağlı belgelendirme faaliyetleri neticesinde belge sahip olmakla geçerlidir.

Özel ve ticari şartlar dışında en temel referans ise Uluslararası Standartlar Organizasyonu kısaca ISO (International Organizastion For Standardization) tarafından kabul edilen ve yayınlanan standartlara bağlı bir şekilde belge sahibi olmaktır.

Kalite kısaca ihtiyaçların karşılanabilme oranıdır. Yani şartlara, kullanıma uygunluktur. Danışmanlık faaliyetlerimizin bir parçası olan yönetim sistemleri; özellikle belgelendirme sürecinde eğitim ve dokümantasyon çalışmalarını kuruluşların ilgili yönetici ve çalışanlarından oluşan bir ekiple yürütmekteyiz. Belgelendirme sürecinin tüm aşamalarında yetkinliklerimizi paylaşmaktayız. Danışmanlık çalışmalarında çoğunlukla yürüttüğümüz yönetim sistemleri kısaca şöyledir.

Mavi Bilge 1- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

Müşteri şartlarına uyum, yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneği, sürekli iyileşme ve müşteri memnuniyetini ifade eder. İlk olarak ISO 9000:1987- BS 5750 olarak yayınlanmıştır. Daha sonra 1994 (Kontrol Tabanlı), 2000 (Proses Tabanlı), 2008 (Proses Tabanlı) ve son olarak 2015 yılında Proses ve Risk Tabanlı yaklaşımıyla oldukça kapsamlı değişiklikler olmuştur. Son revizyonun temel amacı, ekonominin hizmet tabanlı hale gelmesi, küreselleşmenin getirdikleri, karmaşık tedarik zincirlerinin artması ve en önemlisi değişen dünyaya ayak uydurmaktır. KYS nin faydaları; yasal şartlara uyum, kurumsal yapı, sürekli iyileşme, şeffaflık, verimlilik, bilinçli çalışan, verilere dayalı kararlar, izlenebilirlik, geniş izleme ve müşteri odaklılık gibi ana başlıklardadır. KYS belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Mavi Bilge 2- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

Bir çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi, kuruluş tarafından beyan edilen çevre politikasına ve yürürlükteki mevzuat şartlarına uyumu ifade eder. İlk olarak 1996 yılında yayınlanmıştır. Daha sonra 2004 yılında ve son olarak 2015 yılında Proses ve Risk Tabanlı yaklaşımıyla oldukça kapsamlı değişiklikler olmuştur. ÇYS nin faydaları; mevzuatlara uyum, çevresel performansın artırılması, rekabette avantaj, Pazar payının artması, verimlilik artışı, acil durumlara hazırlıklı olma, tasarruf sağlanması ve kirliliğin azaltılması ve kontrol altına alınmasıdır. ÇYS belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Mavi Bilge 3- ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS)

Bir kuruluş içerisinde, planlama, tasarım, işletme, bakım ve geliştirme dahil olmak üzere, ürünle ilgili şikayetleri ele alma prosesi için referans bilgileri kapsar. Etkili ve verimli bir şikâyetleri ele alma prosesi ürünleri sağlayan kuruluşların ve bu ürünlerin alıcılarının ihtiyaçlarını yansıtır. İlk olarak 2004 yılında şikâyetlerin ele alınması ve yönetilmesi için hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 2014 yılı versiyonuyla yürürlüktedir. MMYS nin faydaları; müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda yol gösterir, çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirir, müşterilerin önemsendiğini ve memnuniyeti sağlar, sürekli iyileşme, şikâyetleri engelleyerek çözüm olanakları sunar, müşterileri elde tutma maliyetlerini azaltır. MMYS belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Mavi Bilge Belgelendirme Faaliyetleri:

Belge alınmak istenen standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesinden sonra belgelendirme yetkisi olan (akredite) kuruluşlara başvuru yapılması ile başlar. Belgelendirme tetkikleri Aşama 1 ve Aşama 2 (Belgelendirme) olarak gerçekleştirilir. Aşama 1 başvurulan standart ve başvuran kuruluşun risk gurubuna göre masa başında veya kuruluşun sahasında gerçekleştirilir. Aşama 1 ve Aşama 2 (Belgelendirme) birbirini takip edecek şekilde planlanabilir. Ancak Aşama 1 sırasında uygunsuzluk tespit edildiği takdirde, tespit edilen uygunsuzluğun kapatılması için öngörülen süre sonuna kadar Aşama 2 (Belgelendirme) gerçekleştirilmez. Tetkik Heyeti, tetkik sonucunda elde edilen bulguları gözden geçirir; Standard şartlarına göre uygunsuzluklar tespit edilir ise uygunsuzluğu tanımlayan Uygunsuzluk Raporu/Raporları hazırlar. Uygunsuzluk Raporlarında tespit edilen uygunsuzluğun kategorisi belirtilir. Uygunsuzluk Raporlarında, Düzeltici Faaliyetlerin kapsamı ve tamamlama süreleri Tetkik Heyeti ve Kuruluş Yetkilisi tarafından belirlenir. Tetkik Raporu ve ekleri Tetkik Heyeti ve Kuruluş Yetkilisi tarafından uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Kuruluşta gerçekleştirilen tetkike ait Tetkik raporlarındaki uygunsuzluklar için verilen düzeltici faaliyet süresi 6 aydan uzun tutulamaz. Aksi halde başvuru iptal edilir.


Tetkik bulguları tanımlamaları

- Majör (Büyük) Uygunsuzluk;
Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma yeteneğini etkileyen bir şartın karşılanmamasıdır. Standardın temel şartlarının karşılanmamasıdır.

- Minör (Küçük) Uygunsuzluk;
Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma yeteneğini etkilemeyen bir şartın karşılanmamasıdır.

- Gözlem;
tetkik heyetinin bir sonraki tetkike de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşleridir.MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. teknik ve uzman kadrosuyla kuruluşların Yönetim Sistemleri konusunda belgelendirme faaliyetleri süresince ilgili standardın uygulanması, eğitimleri ve uygulama çalışmalarına yönelik danışmanlık faaliyetlerini müşteri memnuniyetini ilke edinerek yürütmektedir.

"MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Kalite Yönetim Sistemleri Kurulumu ve Danışmanlığı | Kalite yönetimi | OHSAS 18001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | TS 16949 | Sistem belgelendirme | 5S eğitimi | Mavi Bilge | kalite risk | Mavi Bilge Akademi | Mavi Bilge Yayınevi | Derinn Safety |Vizyon kalite | belge | belgelendirme | denetim | ıso | iso | sertifika | sertifikasyon | sistem | tetkik | Kocaeli Sistem Belgelendirme | Kalite Yönetim Sistem Eğitimleri | Kocaeli Sistem Belgelendirme | Kocaeli Belgelendirme | iso 14001 | ISO 16949 | Kaliteyi Geliştirme Eğitimi | Müşteri Memnuniyeti Eğitimi | Kuruluş İçi Tetkik Görevlisi | İzmit Kalite Belgelendirme | ISO | ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi | iso dokümantasyon | İç Tetkik | Süreç | Proses | risk tabanlı eğitim | iso Kursu | iso Semineri | iso Sertifikası | iso nedir | ücretleri | Performans Değerlendirme Sistemi | Kocaeli ISO Belgesi | Kocaeli ISO Belgeleri | Kocaeli ISO Belgelendirme | Kocaeli ISO Danışmanlık | Kocaeli ISO Kalite Belgeleri | Kocaeli ISO, Kocaeli ISO 9001 | Kocaeli ISO 9001:2015 | Kocaeli ISO 14001:2015 | Kocaeli ISO Sertifikası | Ce Belgesi | yönetim sistemi | standard | tse standard | standart | kalite | kalite yönetim sistemi | kys | 27001 | 9001 | iso 9000 | iso 9001, iso9001, iso 9001 belgelendirme, iso 9001 belgelendirmesi, iso 9001 belgesi, iso 9001 kalite yönetim sistemi | iso 9001 denetimi | iso 9001 sertifikası | iso 9001 sertifikasyonu | sosyal sorumluluk | iso 9001 sistemi | iso 9001 standardı | iso 9001 şartları | iso 9001 tetkiki | TSE Belgelendirme | CE İşareti | Hedef Yönetim | iso 9001:2008 | iso 9001 2015 | ts en iso 9001 | iso 9001 yararları | FMEA | Eğitim kurumu | fiyatı | 6 sigma | fiyatları | www.mavibilge.com | www.mavibilge.com.tr | Kocaeli | www.mavibilgeakademi.com.tr | İzmit | Gebze | Dilovası | Karamürsel | Altınova | Şekerpınar | Kartepe | Derince | Körfez | çayırova | İstanbul |Tuzla | Yalova | Sakarya | Bilecik | Adapazarı | Bolu | | gosb| İzmir | Manisa | bursa | hendek | Kütahya | Ankara | Eskişehir | Tekirdağ | Çorlu | Kocaeli - Mavi Bilge Danışmanlık, firmaların, kurumların ihtiyaçları olan kalite, çevre, ce, 9001 2015, ISO 14001, ISO 27001, Ohsas 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği gibi yönetim sistemleri ve iç denetçi - tetkik eğitimleri ve dokümantasyon hazırlama ve uygulama çalışmaları alanlarında standart veya yasal zorunluluklarını karşılamada etkin ve entegre çözümler üreterek danışmanlık, destek, saha çalışmaları, risklerinin yönetilmesi ve özel eğitim hizmetleri yanı sıra genel katılıma ve kurum içi eğitimler vermektedir."