MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Kuruluşların her türlü önlemi almasına rağmen, olası bir kaza ve acil durumla karşı karşıya kalması daima mümkündür. Etkin bir acil durum planıyla bu tür durumlarda yapılacaklar önceden öngörülür, meydana gelebilecek muhtemel hastalık, yaralanma ve hasar azaltılır, kaza ve yaralanmalar önlenir, çevre sakinlerinin can ve mal güvenliği sağlanmış olur.

Kuruluşlar tüm çalışanlarını acil durum öncesi, acil durum anında ve sonrasında yapılacak çalışmalardaki görev, yetki ve sorumluklarını, tahliye ve müdahale yöntemlerini içerecek bir acil durum planı hazırlamak zorundadır. Nitekim kaza ve acil durumlarla ilgili düzenlemeler “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği”nin 9. maddesinde ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım başlıklı 11. maddesinde işverene bu konuda bir dizi yükümlülükler verilmiştir. Şöyle ki,

* Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbileri alır.

* Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.

* Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

* Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Aksi halde idari para cezası öngörülmüştür. Bir başka yasal düzenleme ise, Çevre Kanununun 20. maddesinde de acil durum planları ile ilgili, "Faaliyetleri nedeniyle çevreye olumsuz etkileri olabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından, faaliyetlerine ilişkin olası bir kaza durumunda, kazanın çevreye olumsuz etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak üzere uygulanacak acil durum planları hazırlanması zorunludur...." hükmü yer almaktadır. Aksi halde idari para cezası öngörülmüştür.

Mavi Bilge

Bu bağlamda belli aralıklarla tatbikat ve eğitimler kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Ayrıca gerekli teçhizatların daima kontrollü biçimde bulundurulması ve sistematik biçimde denetlenmesi gerekmektedir. Nitekim tüm detayları düşünülmüş bir acil eylem yönetim planı sayesinde can, mal ve iş kaybı en asgari seviyeye düşürülebilir.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. uzman kadrosuyla, işletmelerin bu tür ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı Acil Durum Planlarını, Sivil Savunma Planlarına uyumlu biçimde işletme koşullarına ve yasal mevzuatlara uygun olarak hazırlamaktadır.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Yönetim Sistemleri Kurulumu ve Danışmanlığı | İSG Yönetimi | Kalite yönetimi | OHSAS 18001 | ISO 45001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | TS 16949 | Sistem belgelendirme | 5S eğitimi | Mavi Bilge | kalite risk | Mavi Bilge Akademi | Mavi Bilge Yayınevi | Derinn Safety | Vizyon kalite | İş güvenliği mevzuatı | İş kazası araştırma | iş güvenliği firması |İSG Uzmanı | iş güvenliği eğitimi | iş güvenliği | isg yönetimi | itfaiye uygunluk | itfaiye raporu | iş güvenliği uzmanlığı | isg uzmanı | iş güvenliği danışmanlık firması | isg danışmanlık firması | iş güvenlik firması | iş güvenliği risk analizi | risk değerlendirmesi | iş güvenliği periyodik kontrol firması | isg ölçümü | isg kontrol | isg rapor | osgb | isg fiyat | FMEA | Eğitim kurumu | fiyatı | fiyatları | Kişisel koruyucu donanım | kkd | kkd risk | periyodik ölçüm | gölcük | periyodik test | fenni muayene | fenni rapor | osb | iş güvenliği sertifikalı eğitimi | iş güvenliği malzemesi | iş güvenliği ekipmanları | isg malzemeleri | acil durum planı | patlamadan korunma dokümanı hesap | sivil savunma planı | yangın güvenliği | yangın eğitimi | patlamadan korunma dokümanı eğitimi | yangın tatbikatı | yüksekte çalışma eğitimi | ilkyardım eğitimi | kaza araştırması | risk analizi raporu örneği | patlamadan korunma dokümanı | İş ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlığı| iş izin sistemi | Yangın önleme ve güvenliği | acil eylem planı | bilgi bankası | www.mavibilge.com | www.mavibilge.com.tr | Kocaeli | ramak kala | www.mavibilgeakademi.com.tr | İzmit | Gebze | Dilovası | Karamürsel | Altınova | Şekerpınar | Kartepe | Derince | Körfez | çayırova | İstanbul |Tuzla | Yalova | Sakarya | Bilecik | Adapazarı | Bolu | gosb| izmir | manisa | hendek | kutahya | Ankara | Eskişehir | Tekirdağ | Çorlu | Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği - Mavi Bilge Danışmanlık, firmaların kurumların ihtiyaçları olan yangın, kalite, çevre, acil durum, Ohsas 18001, iso 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, ISO 9001 2015, ISO 14001, iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında standart veya yasal zorunluluklarını karşılamada periyodik kontrol faaliyetlerinde etkin ve entegre çözümler üreterek danışmanlık, destek, saha çalışmaları, risklerinin yönetilmesi ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | İSG Yönetimi | İSG Uzmanı | OHSAS 18001 | ISO 9001 | ISO 14001 | Yönetim Sistemleri Kurulumu ve Danışmanlığı | Belgelendirme | Mavi Bilge | Mavi Bilge Akademi | Mavi Bilge Yayınevi | acil durum | acil eylem | acil durum planı | acil durumlar | acil durum planları | acil durum senaryosu | acil planlama | acil eylem planı oluşturma | acil durum nedir | acil eylem planı nasıl hazırlanır | acil durum planı yazma | acil durumlarda tatbikat | acil durum tatbikatı | acil eylem tatbikatı | afet | koordinasyon merkezi | eylem kontrol | acil durum kontrol | acil güvenlik | acil isg güvenlik planı | acil eylemde isg kuralları | acil durumlarda tedbirler | acil durum yönetimi | yönetim merkezi | acil durum üssü | Derinn Safety | iş güvenliği firması | iş güvenliği eğitimi | iş güvenliği isg yönetimi | iş güvenliği uzmanlığı | isg uzmanı | isg danışmanlık firması | iş güvenlik firması | iş güvenliği risk analizi | risk değerlendirmesi | iş güvenliği periyodik kontrol firması | isg ölçümü | isg kontrol | isg rapor | isg fiyat | fiyatı | fiyatları | periyodik ölçüm | periyodik test | fenni muayene | fenni rapor | iş güvenliği sertifikalı eğitimi | iş güvenliği malzemesi | isg malzemeleri | acil durum planı | yangın güvenliği | yangın eğitimi | yangın tatbikatı | yüksekte çalışma eğitimi | ilkyardım eğitimi | kaza araştırması | risk analizi raporu örneği | patlamadan korunma dokumanı | acil eylem planı | bilgi bankası | www.mavibilge.com | www.mavibilge.com.tr | Kocaeli | İzmit | Gebze | İstanbul | Yalova | Sakarya | Adapazarı | Bolu | Ankara | Eskişehir | Tekirdağ | Çorlu