MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ : İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla işverenler çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. maddesine göre; "İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır." hükmü yer almaktadır. ayrıca anılan Kanuna istinaden yürürlüğe giren "Çalışanların İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" in 6. maddesine göre de (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. (3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. hükmüne yer verilmiştir.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık kuruluşlara aşağıdaki konu başlıklarında genel katılıma açık veya kuruluş içi eğitim hizmetleri vermektedir.
Eğitimler talepler doğrultusunda şirketimizin anlaşmalı olduğu kent içindeki otellerde MAVİ BİLGE AKADEMİ uzman kadrosu tarafından verilmektedir.

Mavi Bilgeİş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme
Mavi BilgeISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme
Mavi Bilgeİş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Mavi BilgeGürültülü ve Titreşimli Ortamlarda Güvenli Çalışma
Mavi BilgeBakım ve Onarım Çalışmalarında Güvenli Çalışma
Mavi BilgeYüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği
Mavi Bilgeİş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar
Mavi Bilgeİş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Çalışma Prensipleri
Mavi Bilgeİş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları
Mavi BilgeYapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Mavi BilgeKimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma
Mavi BilgeYangından Korunma ve Müdahale Yöntemleri
Mavi BilgeElektriksel Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Mavi BilgeParlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Güvenli Çalışma
Mavi BilgeTemizlik ve Düzen (5-S) Uygulamaları
Mavi BilgeAlt ve Üstyapı Çalışmalarında İş Güvenliği Önlemleri
Mavi BilgeLPG Otogaz İstasyonlarında Tehlikeler ve İş Güvenliği
Mavi Bilgeİşletmelerde Ergonomik Yaklaşımlar
Mavi Bilgeİş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi
Mavi BilgeKaza Teorileri ve Önlemleri
Mavi BilgeMeslek Hastalıklarının Sebepleri ve İşyerlerindeki Riskler
Mavi Bilgeİşletmelerde Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinin Önemi
Mavi BilgeKişisel Koruyucu Donanımların İşe Uygun Kullanımı
Mavi BilgeÇalışma Ortamında Termal Konfor Şartları
Mavi BilgeEkranlı Araçlarda Güvenli Çalışma
Mavi BilgeŞantiyelerde Güvenlik Tedbirleri
Mavi BilgeBelediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Mavi BilgeHastanelerde Tehlikeler ve Risk Yönetimi
Mavi BilgeLojistik Sektörü Güvenlik Tedbirleri
Mavi BilgeAlışveriş Merkezlerinde İş Güvenliği Önlemleri- Yaklaşımlar

"MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Yönetim Sistemleri Kurulumu ve Danışmanlığı | İSG Yönetimi | 5S eğitimi | Mavi Bilge | kalite risk | Mavi Bilge Akademi | Mavi Bilge Yayınevi | Derinn Safety | Vizyon kalite | İş güvenliği mevzuatı | İş kazası araştırma | iş güvenliği firması |İSG Uzmanı | iş güvenliği eğitimi | iş güvenliği | kkd risk analizi | yangın risk değerlendirmesi |isg yönetimi | itfaiye uygunluk | itfaiye raporu | iş güvenliği uzmanlığı | isg uzmanı | iş güvenliği danışmanlık firması | isg danışmanlık firması | iş güvenlik firması | iş güvenliği risk analizi | risk değerlendirmesi | iş güvenliği periyodik kontrol firması | isg ölçümü | isg kontrol | isg rapor | osgb | isg fiyat | FMEA | Eğitim kurumu | fiyatı | fiyatları | Kişisel koruyucu donanım | kkd | kkd risk | periyodik ölçüm | gölcük | periyodik test | fenni muayene | fenni rapor | osb | iş güvenliği sertifikalı eğitimi | elektriksel risk analizi | iş güvenliği malzemesi | iş güvenliği ekipmanları | isg malzemeleri | acil durum planı | patlamadan korunma dokümanı hesap | sivil savunma planı | yangın güvenliği | yangın eğitimi | patlamadan korunma dokümanı eğitimi | yangın tatbikatı | makina risk analizi | yüksekte çalışma eğitimi | ilkyardım eğitimi | kaza araştırması | risk analizi raporu örneği | patlamadan korunma dokümanı| İş ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlığı| iş izin sistemi | Yangın önleme ve güvenliği | acil eylem planı | bilgi bankası | kimyasal risk analizi | Alışveriş Merkezlerinde İş Güvenliği Önlemleri | İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme | OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği | Yönetim Sistemi Bilgilendirme | İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı | Gürültülü ve Titreşimli Ortamlarda Güvenli Çalışma | Bakım ve Onarım Çalışmalarında Güvenli Çalışma | Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği | İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar | İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Çalışma Prensipleri | İş Ekipmanları ve İş Güvenliği Kuralları | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği | Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma | Yangından Korunma ve Müdahale Yöntemleri | Elektriksel Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik | Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Güvenli Çalışma | Temizlik ve Düzen (5-S) Uygulamaları | Alt ve Üstyapı Çalışmalarında İş Güvenliği Önlemleri | LPG Otogaz İstasyonlarında Tehlikeler ve İş Güvenliği | İşletmelerde Ergonomik Yaklaşımlar | İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi | Kaza Teorileri ve Önlemleri | Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve İşyerlerindeki Riskler | İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik İşaretlerinin Önemi | Kişisel Koruyucu Donanımların İşe Uygun Kullanımı | Çalışma Ortamında Termal Konfor Şartları | Ekranlı Araçlarda Güvenli Çalışma | Şantiyelerde Güvenlik Tedbirleri | Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları | Hastanelerde Tehlikeler ve Risk Yönetimi eğitimi | Lojistik Sektörü Güvenlik Tedbirleri- Yaklaşımlar | www.mavibilge.com | www.mavibilge.com.tr | Kocaeli | ramak kala | biyolojik risk analizi | www.mavibilgeakademi.com.tr | İzmit | Gebze | Dilovası | Karamürsel | Altınova | Şekerpınar | Kartepe | Derince | Körfez | çayırova | İstanbul |Tuzla | Yalova | Sakarya | Bilecik | Adapazarı | Bolu | | gosb| izmir | manisa | hendek | kutahya | Ankara | Eskişehir | Tekirdağ | Çorlu | Kocaeli - Mavi Bilge Danışmanlık, firmaların, kurumların ihtiyaçları olan risk analizi, risklerin değerlendirilmesi, risk aksiyon takiplerinin oluşturulması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ilgili yönetmeliklere, yasal zorunluluklara göre iş güvenliği uzmanlarınca iş teftişlerine yönelik yaklaşımıyla birçok konuda genel katılıma açık veya kuruluş içi eğitim hizmetleri vermektedir."