MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | Bolu İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | Bolu İSG Yönetimi | Bolu İSG Uzmanı | Bolu patlamadan korunma dokumanı | Bolu patlamadan korunma | Bolu patlamadan korunmalar| Bolu patlamadan korunma dokumani| Bolu patlamadan korunma dökümanları | Bolu patlamadan koruma | Bolu patlamadan koruma dökümanı | Bolu patlamadan korunma dokumani hesap | Bolu patlamadan korunma planı | Bolu patlamadan korunma raporu | Bolu patlamadan korunma formatı | Bolu patlamadan korunma örneği | Bolu patlamadan korunma örnekleri | Bolu patlamadan korunma hazırlama | Bolu patlamadan korunma hazırlanması | Bolu patlamadan korunma eğitimi | Bolu patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | Bolu patlamadan korunma yasal dayanağı | Bolu patlamadan korunma yönetmelik | Bolu patlamadan korunma mevzuatı | Bolu patlamadan korunma şartları | Bolu patlamadan korunma tesisleri | Bolu patlamadan korunma hesaplanması | Bolu patlamadan korunma hesaplaması | Bolu patlamadan korunma firması | Bolu patlamadan korunma mühendisi | Bolu patlamadan korunma uzmanı | Bolu patlamadan korunma iş güvenliği | Bolu patlamadan korunma isg | Bolu patlamadan korunma haritası | Bolu patlamadan korunma zone hasapları | Bolu patlamadan korunma zone haritası | Bolu patlamadan korunma zone bölgeleri | Bolu patlamadan korunma bölge hesabı | Bolu patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | Bolu patlamadan korunma | Bolu yangın risk analizi | Bolu patlamadan korunma risk analizi | Bolu patlamadan korunma risk haritası | Bolu patlamadan korunma Bolu yetki belgesi | Bolu yangın | Bolu risk | Bolu risk analizi | Bolu risk değerlendirme | Bolu risk değerlendirmesi | Bolu parlama | Bolu patlama | Bolu patlayıcı | Bolu toz patlaması | Bolu tse | Bolu itfaiye | Bolu belediye ruhsat | Bolu firma | Bolu firması | Bolu firmaları | Bolu şirketi | Bolu şirketleri | Bolu mühendisi | Bolu iş güvenliği uzmanı | Bolu isg uzmanı | Bolu fiyat | Bolu fiyatları | Bolu fiyatı | Bolu örnek | Bolu örneği | Bolu rapor | Bolu raporları | Bolu raporu | Bolu eğitim | Bolu eğitimi | Bolu eğitimleri | Bolu A sınıfı | Bolu kimya mühendisi | Bolu elektrik mühendisi | Bolu makina mühendisi | Bolu yetkili | Bolu turkak | Bolu akredite | Bolu akreditasyon | Bolu laboratuvar | Bolu proje | Bolu osgb | Bolu standart | Bolu standard | Bolu yönetmelik | Bolu yasa | Bolu kanun | Bolu parlayıcı | Bolu kimyasal | Bolu kimya | Bolu kimyacılar | Bolu platikçiler | Bolu boya | Bolu boyacılar | Bolu vernik | Bolu tiner | Bolu solvent | Bolu akaryakıt | Bolu lpg | Bolu doğalgaz | Bolu elektrik | Bolu exproof | Bolu ex proof | Bolu atex | Bolu atex 137 | osha | Bolu safety | Bolu explosion |"