MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (30.04.2013 tarihli Yönetmelik) gereği; çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlerin başında "Patlamadan Korunma Dokümanı"nın ATEX 137 ye göre hazırlanması zorunludur.

Patlamadan Korunma Dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımlardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanırken çok yönlü değerlendirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde; patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, işyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riski belirlenir/değerlendirilir, ilgili Yönetmelikte belirlenen yükümlülükler yerine getirilir, alınacak önlemler, sınıflandırılmış yerler ve asgari gereklerin nasıl uygulanacağı tarif edilir. En önemlisi; Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Ancak "Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik" (2009/142/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması, patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması faaliyetleri Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Mavi Bilge

Patlamadan Korunma Dokümanında tehlikeli yerlerin sınıflandırılması: Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler (zone) halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 / ZONE 0 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerlerdir.
 
Bölge 1 / ZONE 1 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerlerdir.
 
Bölge 2 / ZONE 2 : Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerlerdir.
 
Bölge 20 / ZONE 20 : Havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 21 / ZONE 21 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerlerdir.
 
Bölge 22 / ZONE 22 : Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler olarak kabul edilmektedir.

Hazırlanan patlamadan korunma dokümanı doğrultusunda; 1. Organizasyon önlemleri, 2. Patlamadan Korunma Önlemleri 3. Ekipman ve Koruyucu Sistemlerin (Exproof) seçimine karar verilir. Belirlenen alanlar yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenir. Çalışanlara bu konuda eğitimler verilir. MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. İş Güvenliği Uzmanı güçlü mühendis (Kimya Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve Makina Mühendisi) kadrosuyla, Türkiye genelinde parlama ve patlama riski taşıyan endüstriyel tesislere (kimya tesisleri, rafineriler, akaryakıt dolum ve depolama tesisleri, kozmetik sektörü, lpg ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri, kimyasal antrepolar, matbaalar, elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri, akü imalathanelerinin bazı bölümleri, boyahane ve boya teknolojileri, atık depolama tesisleri, laboratuvarlar, un değirmenleri, ağaç (odun,kereste) endüstrisi, ilaç üretim endüstrisi, trafo imalathaneleri, benzin istasyonları, ark, ısıtma fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri, silo, kazan dairesi, endüstriyel bacalı sistemler, kimyasal madde depoları, boya ve tiner imalathaneleri, şeker fabrikaları, kimyasal tank sahaları, ham deri imalathaneleri, basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları) Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır.

Linkler : Kocaeli İzmit Gebze İstanbul Yalova Sakarya Adapazarı Bolu Ankara Eskişehir Tekirdağ Çorlu OSB Kartepe GEPOSB Düzce Kütahya İMES Atex Otomotiv Rafineri Bursa Dilovası GOSB Organize Sanayi Bölgesi Balıkesir Bandırma İzmir Manisa Bilecik İTOSB Adana İMES Konya Tuzla Kimyacılar Plastikçiler Boya Boyacılar Vernik Tiner Solvent Akaryakıt LPG Doğalgaz OSGB Elektrik Exproof TAYSAD Aliağa Gölcük

 

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri | İzmir İSG Yönetimi | İzmir İSG Uzmanı | İzmir patlamadan korunma dokumanı | İzmir patlamadan korunma | İzmir patlamadan korunmalar| İzmir patlamadan korunma dokumani| İzmir patlamadan korunma dökümanları | İzmir patlamadan koruma | İzmir patlamadan koruma dökümanı | İzmir patlamadan korunma dokumani hesap | İzmir patlamadan korunma planı | İzmir patlamadan korunma raporu | İzmir patlamadan korunma formatı | İzmir patlamadan korunma örneği | İzmir patlamadan korunma örnekleri | İzmir patlamadan korunma hazırlama | İzmir patlamadan korunma hazırlanması | İzmir patlamadan korunma eğitimi | İzmir patlamadan korunma dokümanı kim hazırlar | İzmir patlamadan korunma yasal dayanağı | İzmir patlamadan korunma yönetmelik | İzmir patlamadan korunma mevzuatı | İzmir patlamadan korunma şartları | İzmir patlamadan korunma tesisleri | İzmir patlamadan korunma hesaplanması | İzmir patlamadan korunma hesaplaması | İzmir patlamadan korunma firması | İzmir patlamadan korunma mühendisi | İzmir patlamadan korunma uzmanı | İzmir patlamadan korunma iş güvenliği | İzmir patlamadan korunma isg | İzmir patlamadan korunma haritası | İzmir patlamadan korunma zone hasapları | İzmir patlamadan korunma zone haritası | İzmir patlamadan korunma zone bölgeleri | İzmir patlamadan korunma bölge hesabı | İzmir patlamadan korunma dökümanı hazırlama eğitimi | İzmir patlamadan korunma | İzmir yangın risk analizi | İzmir patlamadan korunma risk analizi | İzmir patlamadan korunma risk haritası | İzmir patlamadan korunma İzmir yetki belgesi | İzmir yangın | İzmir risk | İzmir risk analizi | İzmir risk değerlendirme | İzmir risk değerlendirmesi | İzmir parlama | İzmir patlama | İzmir patlayıcı | İzmir toz patlaması | İzmir tse | İzmir itfaiye | İzmir belediye ruhsat | İzmir firma | İzmir firması | İzmir firmaları | İzmir şirketi | İzmir şirketleri | İzmir mühendisi | İzmir iş güvenliği uzmanı | İzmir isg uzmanı | İzmir fiyat | İzmir fiyatları | İzmir fiyatı | İzmir örnek | İzmir örneği | İzmir rapor | İzmir raporları | İzmir raporu | İzmir eğitim | İzmir eğitimi | İzmir eğitimleri | İzmir A sınıfı | İzmir kimya mühendisi | İzmir elektrik mühendisi | İzmir makina mühendisi | İzmir yetkili | İzmir turkak | İzmir akredite | İzmir akreditasyon | İzmir laboratuvar | İzmir proje | İzmir osgb | İzmir standart | İzmir standard | İzmir yönetmelik | İzmir yasa | İzmir kanun | İzmir parlayıcı | İzmir kimyasal | İzmir kimya | İzmir kimyacılar | İzmir platikçiler | İzmir boya | İzmir boyacılar | İzmir vernik | İzmir tiner | İzmir solvent | İzmir akaryakıt | İzmir lpg | İzmir doğalgaz | İzmir elektrik | İzmir exproof | İzmir ex proof | İzmir atex | İzmir atex 137 | osha | İzmir safety | İzmir explosion |"