MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

  Mavi Bilge   Mavi Bilge   Mavi Bilge   Mavi Bilge

                  YÖNETMELİKLER
Mavi Bilge Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
Mavi Bilge Alt İşverenlik Yönetmeliği
Mavi Bilge Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Mavi Bilge Asansör İşletme va Bakım Yönetmeliği ve Ekleri
Mavi Bilge Asansör Yönetmeliği ve Ekleri
Mavi Bilge Asgari Ücret Yönetmeliği
Mavi Bilge Askeri İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
Mavi Bilge Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Mavi Bilge Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelik
Mavi Bilge Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve Ekleri
Mavi Bilge Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Mavi Bilge Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Ekleri
Mavi Bilge Bilirkişilik Yönetmeliği
Mavi Bilge Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Mavi Bilge Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Mavi Bilge Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ve Ekleri                              Devamı için sayfa :   1   2   3   4   5   6   7
.

Mavi Bilge

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda hizmet sunduğu kurum ve kuruluşların çalışanlarına yönelik davranışsal iş güvenliği kültürünü iş güvenliği uzmanları ile birlikte oluşturmaktadır. Düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerek teknik emniyet koşulları başta olmak üzere düzenli olarak firma içi risk değerlendirmesi çalışmalarını değişik analiz yöntemleri ile risk kontrol sistemleri oluşturarak bütün çalışanların risk analiz yaklaşımlarının uygulanabilir olması, gerekse periyodik kontrol ve periyodik ölçümlerle sistemsel bir yaklaşım gerçekleştirmektedir. Ayrıca faaliyet yelpazesini elektriksel periyodik kontroller (topraklama ölçümleri, paratoner ölçümü, aydınlık seviyesi ölçümü, katodik koruma ölçümü, termal kamera ölçümü, trafo ölçümleri vb.) ve enerji yönetimi konularında tecrübeli Yetkilendirme Belgelerine sahip Müşavir Elektrik Mühendisleri ile daha da genişletmektedir. Bu bağlamda Mavi Bilge yönetiminin hedefi, hizmet sunduğu işyerlerinde yürütülen bütün faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanların da katılımıyla sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak verimliliği arttırmak ve sıfır iş kazasına ulaşmaktır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü, iş güvenliği eğitimleri, risk analizi çalışmaları, acil durum planlarının işlerliği, yangın güvenliği, mevzuat takibi, kişisel gelişim eğitimleri, periyodik kontroller - periyodik ölçümler, teknik emniyet kurallarının oluşturulması, yönetim sistemlerinin oluşturulması, güvenlik denetimi ve iş güvenliği kontrollerinin sağlanması, alt işveren - taşeron çalışanlarına yönelik iş güvenliği vb. eğitimlerin verilmesi gibi birçok konuda mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Başarısını; başta müşteri ihtiyaçlarına farklı mühendislik çözümleri getirmesine, kalitesine, ekip çalışmasına ve müşteri ihtiyaçlarını tam zamanlı ve eksiksiz biçimde sunmasına bağlamaktadır.