MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

ILO Sözleşmeleri

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1919 yılında kurulmuş olup, sosyal adaletin ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ilk ihtisas kuruluşudur. ILO’nun dört temel stratejik hedefi vardır: çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak, sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmektir. Üye ülkeler karar alma konumunda olan ulusal yetkililerin de ILO tarafından belirlenen Sözleşme ve Tavsiye Kararlarına uymakla yükümlüdür.

ILO’nun Sözleşme ve Tavsiye Kararları, çalışma dünyası ile ilgili hemen her konuyu kapsamıştır. Bunların başında, bazı temel insan hakları (özellikle dernek kurma, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, zorla çalıştırma ve çocuk emeğinin yasaklanması, çalışma hayatında ayrımcılığın yok edilmesi), çalışma yönetimi, endüstriyel ilişkiler, istihdam politikası, çalışma koşulları, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, kadınların istihdamı ile göçmen işçiler ve denizciler gibi bazı özel kategorilerin istihdamı gibi konular yer almaktadır.

Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur. Türkiye'nin taraf olduğu ILO Sözleşmeleri aşağıda liste halinde düzenlenmiştir. Ülkemizdeki Ulusal Kanun haline geldiği tarihler parantez içinde verilmiştir.

Mavi Bilge2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi (1950)

Mavi Bilge11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi (1960)

Mavi Bilge14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi (1946)

Mavi Bilge15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi (1959)

Mavi Bilge26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi (1973)

Mavi Bilge29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi (1998)

Mavi Bilge34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (1946)

Mavi Bilge42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) (1946)

Mavi Bilge45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi (1937)

Mavi Bilge53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme (2003)

Mavi Bilge55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme (2003)

Mavi Bilge58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) (1959)

Mavi Bilge59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) (1992)

Mavi Bilge68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme (2003)

Mavi Bilge69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme (2003)

Mavi Bilge73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme (2003)

Mavi Bilge77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi (1983)

Mavi Bilge80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi (1949)

Mavi Bilge81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi (1950)

         Devamı için sayfa :   1   2   3

Mavi Bilge