MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.

                                                                         İhtiyaç duyulabilen bilgiler aşağıdaki kategorilerde yer almaktadır.

  Mavi Bilge   Mavi Bilge   Mavi Bilge   Mavi Bilge

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.


  Mavi Bilge   Mavi Bilge   Mavi Bilge   Mavi Bilge

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık olarak,

İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı takibi, kuruluş içi inceleme ve mevcut durumun değerlendirilmesi, risk değerlendirmesi çalışmaları ve risk analizi raporlaması, patlamadan korunma dokümanının hazırlanması, kimyasalların kontrol ve yönetimi, kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi, kişisel koruyucu donanım risk belirleme tablolarının hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği dokümantasyonunun oluşturulması, işyeri iç yönetmeliği hazırlanması, işyeri disiplin yönetmeliği hazırlanması,

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi, kuruluş içi tek nokta eğitim programlarının sağlanması, kaza önleme sistemlerinin oluşturulması, genel iş izin sistemi oluşturulması, elektriksel risklerin değerlendirilmesi, mekanik risklerin değerlendirilmesi, acil durum planlarının hazırlanması, patlamadan korunma dokumanlarının hazırlanması, yangın tatbikatlarının yapılması, yangın önleme ve güvenliği,

OHSAS 18001:2007 sisteminin kurulması, ISO 14001:2015 sisteminin kurulması, ISO 9001:2015 sisteminin kurulması, ISO 22000:2005 sisteminin kurulması, ISO 13485:2012 sisteminin kurulması, ISO 17025:2012 sisteminin kurulması, ISO 16949:2012 sisteminin kurulması, kuruluş içi denetim ve raporlama yapılması, periyodik kontrol ve ölçümlerin yapılması, ramak kala (near miss) sisteminin oluşturulması, kazaların kök sebeplerinin sorgulanması.

Mavi Bilge

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda hizmet sunduğu kurum ve kuruluşların çalışanlarına yönelik davranışsal iş güvenliği kültürünü iş güvenliği uzmanları ile birlikte oluşturmaktadır. Düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerek teknik emniyet koşulları başta olmak üzere düzenli olarak firma içi risk değerlendirmesi çalışmalarını değişik analiz yöntemleri ile risk kontrol sistemleri oluşturarak bütün çalışanların risk analiz yaklaşımlarının uygulanabilir olması, gerekse periyodik kontrol ve periyodik ölçümlerle sistemsel bir yaklaşım gerçekleştirmektedir.

Ayrıca faaliyet yelpazesini elektriksel periyodik kontroller (topraklama ölçümleri, paratoner ölçümü, aydınlık seviyesi ölçümü, katodik koruma ölçümü, termal kamera ölçümü, trafo ölçümleri vb.) ve enerji yönetimi konularında tecrübeli Yetkilendirme Belgelerine sahip Müşavir Elektrik Mühendisleri ile daha da genişletmektedir. Bu bağlamda Mavi Bilge yönetiminin hedefi, hizmet sunduğu işyerlerinde yürütülen bütün faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm çalışanların da katılımıyla sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak verimliliği arttırmak ve sıfır iş kazasına ulaşmaktır.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü, iş güvenliği eğitimleri, risk analizi çalışmaları, acil durum planlarının işlerliği, yangın güvenliği, mevzuat takibi, kişisel gelişim eğitimleri, periyodik kontroller - periyodik ölçümler, teknik emniyet kurallarının oluşturulması, yönetim sistemlerinin oluşturulması, güvenlik denetimi ve iş güvenliği kontrollerinin sağlanması, alt işveren - taşeron çalışanlarına yönelik iş güvenliği vb. eğitimlerin verilmesi gibi birçok konuda mühendislik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Başarısını; başta müşteri ihtiyaçlarına farklı mühendislik çözümleri getirmesine, kalitesine, ekip çalışmasına ve müşteri ihtiyaçlarını tam zamanlı ve eksiksiz biçimde sunmasına bağlamaktadır.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.

Profesyonel bilgi birikimi ve konusunda uzman kadrosuyla kurum ve kuruluşlara ihtiyaçlarına yönelik olarak,
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ (İSG), KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ, OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ gibi
sistemlerin kurulmasında danışmanlık, eğitim ve mühendislik ölçümlerinde kaliteli, güvenilir bir hizmet anlayışıyla yaratıcı ve etkili çözümler sunmaktadır.