MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık, 2008 yılından beri "her şey bilgi ile başlar" sloganı ile Türkiye geneline hizmet sunmaya devam etmektedir.
Mavi Bilge

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Anayasa hukuku açısından sağlık, her şeyin önünde gelen temel bir insan hakkıdır. Geçmişten beri bağımsız bir kanun halinde ilk kez 2012 yılında Ülkemizde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur. Kanunu’nun amacı: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsamı oldukça geniş tutulmuştur. Buna göre kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler dahil tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.

Mavi Bilge

İş sağlığı, iş ortamında çalışanların gerek fiziksel gerek ruhsal ve giderek sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasını ifade eder. İş güvenliği ise, işyerinde çalışanların sağlığının korunması için alınması ve sürdürülmesi gereken önlem ve faaliyetleri kapsar. Yasa, tüzük ve yönetmelikleriyle bir bütün olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da işyerlerinde gerek bedenen gerekse fikren çalışanların yaptıkları iş dolayısıyla hastalanmalarını, iş kazasına uğramalarını ve yaralanmalarını önleyebilmek için yapılması gereken işleri ve alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini göstermektedir.

Kuruluşların faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

OHSAS 18001 İşletmelerin genel stratejileriyle uyumlu bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği (isg) ile ilgili konuları sistematik olarak ele alan ve sürekli iyileştirme esasına dayalı bir yönetim sistemi standardıdır. Kısacası kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerin kontrol altına almayı ve performanslarını arttırmayı hedefleyen bir araçtır.

Mavi Bilge

Yapı olarak ISO 9001 ve diğer yönetim sistemi standartlarına uyumlu olması avantajıyla rahatlıkla mevcut yönetim sistemlerine entegre edilerek kolaylıkla kurulabilmektedir.

İlk olarak BSI (British Standarts Institute) tarafından yayınlanmıştır. OHSAS 18001:1999 olarak ülkemizde TS 18001:2001 şeklinde yayınlanmıştır. 2007 yılındaki değişikliği halen yürürlüktedir. Ancak yıllar itibariyle Dünya genelinde yaygınlık kazanmasıyla yerini alacağı düşüncesiyle ISO tarafından 45001 standardı olarak taslak çalışmaları sürmektedir.

İSG ile ilgili olarak OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001 standardı halen geçerliliğini sürdürmektedir. Bununla birlikte OHSAS 18001 standardı sadece firmaların iç müşterilerini değil, firmayı ziyarete gelen müşterilerini, taşeronlarını ve ziyaretçilerinde içeren geniş kapsamlı bir uygulamadır.

OHSAS’ın faydaları; yasal şartlara uyum, kurumsal yapı, sürekli iyileşme, çalışanların motivasyonu, işletme kültürünün gelişmesi, güvenli çalışma ortamı, operasyonel maliyetlerde azalma, kazalarda ve maliyetlerinde azalma, kurum imajında farklılık, rekabet üstünlüğü gibi ana başlıklardadır. OHSAS belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.

Mavi Bilge

İSG ile ilgili olarak OHSAS’nın en önemli uygulama adımları; İSG politikasının oluşturulması, etkin ve sürekli risk değerlendirmesi ve analizlerinin yapılması, İSG hedeflerinin belirlenmesi, acil durum planlaması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasında etkin bir yapı oluşturmak, çalışanların her aşamada görüş ve katılımının sağlanması ve çalışanların kaçınma haklarının olmasıdır.

MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda, kuruluşlara bu tür ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, periyodik incelemelerde bulunarak gerekli prosedürlerin hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi yanı sıra belgelendirme süresince danışmanlık hizmeti sunmaktadır.Mavi Bilge

"MAVİ BİLGE Mühendislik Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. | OHSAS 18001 Yönetim Sistemi Kurulumu ve Danışmanlığı | Kalite yönetimi | OHSAS 18001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001 | TS 16949 | Sistem belgelendirme | 5S eğitimi | Mavi Bilge | kalite risk | Mavi Bilge Akademi | Mavi Bilge Yayınevi | Derinn Safety |Vizyon kalite | belge | belgelendirme | denetim | ıso | iso | sertifika | sertifikasyon | sistem | tetkik | Kocaeli Sistem Belgelendirme | Kalite Yönetim Sistem Eğitimleri | Kocaeli Sistem Belgelendirme | Kocaeli Belgelendirme | iso 14001 | ISO 16949 | Kaliteyi Geliştirme Eğitimi | Müşteri Memnuniyeti Eğitimi | Kuruluş İçi Tetkik Görevlisi | İzmit Kalite Belgelendirme | ISO | ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi | iso dokümantasyon | İç Tetkik | Süreç | Proses | risk tabanlı eğitim | iso Kursu | iso Semineri | iso Sertifikası | iso nedir | ücretleri | Performans Değerlendirme Sistemi | Kocaeli ISO Belgesi | Kocaeli ISO Belgeleri | Kocaeli ISO Belgelendirme | Kocaeli ISO Danışmanlık | Kocaeli ISO Kalite Belgeleri | Kocaeli ISO, Kocaeli ISO 9001 | Kocaeli ISO 9001:2015 | Kocaeli ISO 14001:2015 | Kocaeli ISO Sertifikası | Ce Belgesi | yönetim sistemi | standard | tse standard | standart | kalite | kalite yönetim sistemi | kys | 27001 | 9001 | iso 9000 | iso 9001, iso9001, iso 9001 belgelendirme, iso 9001 belgelendirmesi, iso 9001 belgesi, iso 9001 kalite yönetim sistemi | iso 9001 denetimi | iso 9001 sertifikası | iso 9001 sertifikasyonu | sosyal sorumluluk | iso 9001 sistemi | iso 9001 standardı | iso 9001 şartları | iso 9001 tetkiki | TSE Belgelendirme | CE İşareti | Hedef Yönetim | iso 9001:2008 | iso 9001 2015 | ts en iso 9001 | iso 9001 yararları | FMEA | Eğitim kurumu | fiyatı | 6 sigma | fiyatları | www.mavibilge.com | www.mavibilge.com.tr | Kocaeli | www.mavibilgeakademi.com.tr | İzmit | Gebze | Dilovası | Karamürsel | Altınova | Şekerpınar | Kartepe | Derince | Körfez | çayırova | İstanbul |Tuzla | Yalova | Sakarya | Bilecik | Adapazarı | Bolu | | gosb| İzmir | Manisa | bursa | hendek | Kütahya | Ankara | Eskişehir | Tekirdağ | Çorlu | Kocaeli - Mavi Bilge Danışmanlık, firmaların, kurumların ihtiyaçları olan kalite, çevre, ce, 9001 2015, ISO 14001, ISO 27001, Ohsas 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği gibi yönetim sistemleri ve iç denetçi - tetkik eğitimleri ve dokümantasyon hazırlama ve uygulama çalışmaları alanlarında standart veya yasal zorunluluklarını karşılamada etkin ve entegre çözümler üreterek danışmanlık, destek, saha çalışmaları, risklerinin yönetilmesi ve özel eğitim hizmetleri yanı sıra genel katılıma ve kurum içi eğitimler vermektedir."